MS OneNote - Efektívna práca s poznámkami

MS OneNote - Efektívna práca s poznámkami

Ciele

Cieľom kurzu je naučiť účastníkov efektívne a rýchlo zaznamenať poznámky a pripomienky rôzneho charakteru a tie príp. ďalej zdieľať a pripomienkovať.

Účastníci

Microsoft OneNote je program určený na tvorbu textových, grafických, audio a video poznámok. Je určená pre všetky cieľové skupiny, ktoré si chcú efektívne zapisovať a vyhľadávať informácie v elektronickej podobe a to na rôznych cieľových zariadeniach (PC, Android, iOS) a zároveň majú možnosť ich zdieľať a pripomienkovať.

Obsah seminára

Školenie je zamerané na efektívnu prácu s programom Microsoft OneNote.

 • Úvodné zoznámenie sa s aplikáciu Microsoft OneNote
 • Čo je poznámkový blok
  • Štruktúra poznámkového bloku
  • Tvorba poznámkového bloku
  • Ukladanie poznámkového bloku
  • Zdieľanie poznámkového bloku
 • Práca so sekciami
  • Štruktúra sekcie
  • Tvorba skupiny sekcií
  • Manipulácie so sekciami
   • Zlúčenie sekcie
   • Ochrana heslom
 • Práca so stranami
  • Tvorba strany
  • Vkladanie obsahu do strany
   • Tabuľka
   • Obrázok
   • Audio a video komentáre
   • Výrezy obrazoviek
   • Vkladanie externých súborov
   • Matematické vzorce
   • Externé súbory v podobe prílohy alebo ich priame zobrazenie
  •  Kreslenie
   • Kreslenie pomocou nástrojov, tvarov
   • Písanie pomocou kreslenia a prevod do textu
  •  História úprav na stránke
   • História úprav na stránke samotným autorom
   • Zobrazenie histórií úprav na stránke jednotlivými používateľmi
 • Zdieľanie poznámok
  • Zdieľanie poznámkového bloku prostredníctvom služby onenote.com
  • Zdieľanie pomocou hypertextového odkazu
   • Poznámkový blok
   • Sekcia alebo skupina sekcia
   • Konkrétna strana
 • Export poznámok
  • Export celého poznámkového bloku
  • Export sekcie a jednotlivých strán sekcie
 • Tlač poznámok v OneNote
 • Online služba onenote.com
  •  Popis online služby onenote.com
  •  Synchronizácia poznámok medzi offline a online verziou OneNote
  •  Printscreen webovej stránky a vloženie do online verzie OneNote

Lektori

špecialista v oblasti IT