MS OneNote - Efektívna práca s poznámkami

 • Cena kurzu
  114€
 • Najbližší termín
  08. 12. 2021
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

MS OneNote - Efektívna práca s poznámkami

Ciele

Cieľom kurzu je naučiť účastníkov efektívne a rýchlo zaznamenať poznámky a pripomienky rôzneho charakteru a tie príp. ďalej zdieľať a pripomienkovať.

Účastníci

Microsoft OneNote je program určený na tvorbu textových, grafických, audio a video poznámok. Je určená pre všetky cieľové skupiny, ktoré si chcú efektívne zapisovať a vyhľadávať informácie v elektronickej podobe a to na rôznych cieľových zariadeniach (PC, Android, iOS) a zároveň majú možnosť ich zdieľať a pripomienkovať.

Obsah seminára

Školenie je zamerané na efektívnu prácu s programom Microsoft OneNote.

 • Úvodné zoznámenie sa s aplikáciu Microsoft OneNote
 • Čo je poznámkový blok
  • Štruktúra poznámkového bloku
  • Tvorba poznámkového bloku
  • Ukladanie poznámkového bloku
  • Zdieľanie poznámkového bloku
 • Práca so sekciami
  • Štruktúra sekcie
  • Tvorba skupiny sekcií
  • Manipulácie so sekciami
   • Zlúčenie sekcie
   • Ochrana heslom
 • Práca so stranami
  • Tvorba strany
  • Vkladanie obsahu do strany
   • Tabuľka
   • Obrázok
   • Audio a video komentáre
   • Výrezy obrazoviek
   • Vkladanie externých súborov
   • Matematické vzorce
   • Externé súbory v podobe prílohy alebo ich priame zobrazenie
  •  Kreslenie
   • Kreslenie pomocou nástrojov, tvarov
   • Písanie pomocou kreslenia a prevod do textu
  •  História úprav na stránke
   • História úprav na stránke samotným autorom
   • Zobrazenie histórií úprav na stránke jednotlivými používateľmi
 • Zdieľanie poznámok
  • Zdieľanie poznámkového bloku prostredníctvom služby onenote.com
  • Zdieľanie pomocou hypertextového odkazu
   • Poznámkový blok
   • Sekcia alebo skupina sekcia
   • Konkrétna strana
 • Export poznámok
  • Export celého poznámkového bloku
  • Export sekcie a jednotlivých strán sekcie
 • Tlač poznámok v OneNote
 • Online služba onenote.com
  •  Popis online služby onenote.com
  •  Synchronizácia poznámok medzi offline a online verziou OneNote
  •  Printscreen webovej stránky a vloženie do online verzie OneNote

Lektori

Mgr. Ján Žitniak – špecialista v oblasti IT

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

08. 12. 2021 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie:                                  9.00 h – 14.30 h

Literatúra

Technická realizácia:

Seminár bude prebiehať on-line cez platformy MS Teams, Zoom alebo Skype, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, Zoom alebo Skype, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Cena

95 € bez DPH
114 € s DPH

Variabilný symbol

2288


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.