MS Excel - Základné funkcie a oboznámenie sa s programom II

MS Excel - Základné funkcie a oboznámenie sa s programom II

Ciele

Absolvent počas štúdia získa praktické zručnosti pri vytváraní a úprave tabuliek, spozná a dokáže používať vybrané funkcie, filtre, kontingenčné tabuľky.

Účastníci

Kurz je určený všetkým používateľom, ktorí už majú aspoň minimálne skúsenosti s Microsoft Excel a chceli by vedieť používať praktické funkcie a funkcionalitu Excelu.

Obsah seminára

 • Práca s panelmi nástrojov
 • Grafy a diagramy II
 • Vytvorenie grafu / diagramu, jeho úprava, zmena typu, vstupných údajov a dát v grafe, doplnenie údajov do grafu
 • Kopírovanie do iných súborov
 • Prepájanie hárkov
 • Uloženie dokumentu v inom formáte, vytvorenie šablóny
 • Možnosti aplikácie – meno používateľa, preddefinovaný priečinok pre ukladanie
 • Vyhľadávanie a zámena údajov v hárku
 • Funkcia IF I - jednoduchá podmienka
 • Filtrovanie údajov I
  • automatický filter, vlastný automatický filter a funkcia SUBTOTAL
 • Kontingenčná tabuľka I
  • vytvorenie kont. tabuľky, prispôsobenie KT
 • Tlač tabuliek
  • opakovanie hlavičky na každej strane
 • Ukotvenie priečok na hlavičky stĺpcov alebo riadkov
 • Hlavička a päta hárku
 • pridanie čísla strany, počtu strán
 • Zapnutie a vypnutie mriežky, zobrazenie záhlavia riadkov a stĺpcov pri tlači

Lektori

špecialista v oblasti IT

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719