MS Excel - Vytváranie makier

 • Cena kurzu
  114€
 • Najbližší termín
  10. 02. 2022
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

MS Excel - Vytváranie makier

Ciele

V prostredí tabuľkového procesora MS Excel naučiť účastníkov vytvárať makrá s použitím záznamníka makra a používať tieto makrá na zvýšenie produktivity.

Účastníci

Kurz je určený všetkým používateľom, ktorí si potrebujú prehĺbiť a rozšíriť svoje znalosti práce v tabuľkovom procesore MS Excel, zamerané na prácu s makrami. Predpokladom účasti sú vedomosti na úrovni základného kurzu MS Excel.

Obsah seminára

 • Práca s makrom
 • Záznam makra
 • Spôsoby spustenia makra
 • Odstránenie makra
 • Zabezpečenie makra
 • Úvod do VBA (Visual Basic for Application)
 • Úprava makra
 • Krokovanie makra

Lektori

Mgr. Ján Žitniak – špecialista v oblasti IT

Dĺžka trvania

6 vyučovacích hodín

Aktuálne termíny

10. 02. 2022 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie:                              9.00 h – 14.30 h

Literatúra

Technická realizácia:

Seminár bude prebiehať on-line cez platformy MS Teams, Zoom alebo Skype, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, Zoom alebo Skype, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Cena

95 € bez DPH
114 € s DPH

Variabilný symbol

2319


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.