MS Excel - VBA - Jazyk Visual Basic

 • Cena kurzu
  132€
 • Najbližší termín
  14. 12. 2022
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

MS Excel - VBA - Jazyk Visual Basic

Ciele

V integrovanom prostredí VBA oboznámiť účastníkov so  syntaxou jazyka Visual Basic a základnými konštrukciami používanými na vytváranie makier.

Účastníci

Kurz je určený všetkým používateľom, ktorí pri svojej práci vytvárajú makrá zápisom jazyka Visual Basic. Predpokladom účasti sú základné znalosti práce v tabuľkovom procesore MS Excel.

Obsah seminára

 • popis prostredia VBA
 • organizácia informácií
 • vytváranie procedúry a funkcie
 • práca s premennou (deklarácia, typ, platnosť)
 • vstupné a výstupné funkcie (msgbox, inputbox, debug.print)
 • podmienky (if ..., case...)
 • cykly (for..., do ... loop)
 • práca s číselným reťazcom (vyhodnocovanie, konverzia)
 • práca s textovým reťazcom (analýza, štruktúra reťazca)
 • práca s dátumom (štruktúra, konverzia, výpočtové funkcie)

Lektori

Mgr. Ján Žitniak – špecialista v oblasti IT

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

14. 12. 2022 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie:                          9.00 h – 16.00 h

Literatúra

Technická realizácia:

Seminár bude prebiehať on-line cez platformy MS Teams, Zoom alebo Skype, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, Zoom alebo Skype, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Cena

110 € bez DPH
132 € s DPH

Variabilný symbol

2470


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.