MS Excel - Power Query

 • Cena kurzu
  132€
 • Najbližší termín
  13. 12. 2022
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

MS Excel - Power Query

Ciele

Nástroj Power Query je súčasťou Business Inteligence (BI) pomocou ktorého dokážeme v Exceli efektívne naimportovať a upravovať niekoľko miliónov riadkov údajov, a to z rôznych zdrojov dát, ako sú relačné databázy, multidimenzionálne zdroje, služby cloudu, dátové zdroje, excelovské a textové súbory a údaje z webu. Použitie Power Query niekoľkonásobne zrýchľuje import a prácu s veľkým množstvom dát. Naimportované údaje je následné možné hromadne upravovať, zlučovať a prispôsobiť požadovanému výsledku automaticky, a to aj prostredníctvom Power Query M jazyka.

Účastníci

Kurz je určený pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť ako funguje prostredie v Power Query, ako používať a využívať ďalšie Power Query používateľské rozhranie a ako vykonávať bežné transformácie, ako je napríklad zoskupenie a zlúčenie údajov.

Obsah seminára

 • Úvod do Power Query
  • Vysvetlenie Power Query
  • Sprístupnenie Power Query
 • Naformátovaná tabuľka
  • Úvod do práce s naformátovanou tabuľkou
  • Úprava naformátovanej tabuľky
 • Import a úprava dát prostredníctvom Power Query
  • Hromadný import (aj veľkých) dát (súbory .xlsx, .csv, .txt, z webu, z databázy Access, SQL a pod.)
  • Hromadná úprava údajov prostredníctvom Power Query editora
  • Zoznam dotazov a ich základná úprava prostredníctvom Editora dotazov
  • Prepojenie heterogénnych dát prostredníctvom zlučovania a pripájania údajov (náhrada VLOOKUP)
   • 2 tabuliek
   • viacerých tabuliek
  • Úvod do jazyka Power Query M
   • Syntax jazyka
   • Základné funkcie na spájanie údajov, zmena formátov údajov, výpočty
 • Generovanie kontingenčnej tabuľky z Power Querya ďalšie spracovanie prostredníctvom kontingenčnej tabuľky
 • Praktické ukážky a úlohy v Power Query

Lektori

Mgr. Ján Žitniak – špecialista v oblasti IT

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

13. 12. 2022 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie:                           9.00 h – 16.00 h

Literatúra

Technická realizácia:

Kurz bude prebiehať on-line cez platformy MS Teams, Zoom alebo Skype, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, Zoom alebo Skype, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Cena

110 € bez DPH
132 € s DPH

Variabilný symbol

2469


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.