MS Excel - Power Query

MS Excel - Power Query

Ciele

Nástroj Power Query je súčasťou Business Inteligence (BI) pomocou ktorého dokážeme v Exceli efektívne naimportovať a upravovať niekoľko miliónov riadkov údajov, a to z rôznych zdrojov dát, ako sú relačné databázy, multidimenzionálne zdroje, služby cloudu, dátové zdroje, excelovské a textové súbory a údaje z webu. Použitie Power Query niekoľkonásobne zrýchľuje import a prácu s veľkým množstvom dát. Naimportované údaje je následné možné hromadne upravovať, zlučovať a prispôsobiť požadovanému výsledku automaticky, a to aj prostredníctvom Power Query M jazyka.

Účastníci

Kurz je určený pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť ako funguje prostredie v Power Query, ako používať a využívať ďalšie Power Query používateľské rozhranie a ako vykonávať bežné transformácie, ako je napríklad zoskupenie a zlúčenie údajov.

Obsah seminára

 • Úvod do Power Query
  • Vysvetlenie Power Query
  • Sprístupnenie Power Query
 • Naformátovaná tabuľka
  • Úvod do práce s naformátovanou tabuľkou
  • Úprava naformátovanej tabuľky
 • Import a úprava dát prostredníctvom Power Query
  • Hromadný import (aj veľkých) dát (súbory .xlsx, .csv, .txt, z webu, z databázy Access, SQL a pod.)
  • Hromadná úprava údajov prostredníctvom Power Query editora
  • Zoznam dotazov a ich základná úprava prostredníctvom Editora dotazov
  • Prepojenie heterogénnych dát prostredníctvom zlučovania a pripájania údajov (náhrada VLOOKUP)
   • 2 tabuliek
   • viacerých tabuliek
  • Úvod do jazyka Power Query M
   • Syntax jazyka
   • Základné funkcie na spájanie údajov, zmena formátov údajov, výpočty
 • Generovanie kontingenčnej tabuľky z Power Querya ďalšie spracovanie prostredníctvom kontingenčnej tabuľky
 • Praktické ukážky a úlohy v Power Query

Lektori

špecialista na danú problematiku

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719