MS Excel - Power BI

MS Excel - Power BI

Ciele

Prostredníctvom novej aplikácie Power BI účastníci dokážu efektívne naimportovať a upravovať niekoľko miliónov riadkov údajov a to z rôznych zdrojov dát (relačné databázy, multidimenzionálne zdroje, služby cloudu, dátové zdroje, excelovské a textové súbory a údaje z webu). Zároveň ponúka vytvárania relácii (dátového modelu) aj medzi heterógennými dátami, ich analýzu a možnosť vytvárania výpočtových polí a mier pomocou vzorcov jazyka DAX (Data Analysis Expressions). Aktuálne hodnoty voči definovaným cieľovým hodnotám dokážeme vizuálne vyhodnocovať prostredníctvom kľúčového ukazovateľa výkonu (KPI) a vizualizovať cez zostavy.

Účastníci

Kurz je určený všetkým zamestnancom, ktorí chcú využívať nástroje Business Intelligence (BI) a reporting, spracúvajúce podnikové dáta do informačne a vizuálne atraktívnej formy. Manažér tak okamžite získava prehľad o stave a aktivitách spoločnosti, ktoré vedú k efektívnejšiemu rozhodovaniu.

Obsah seminára

Úvod do Power BI

 • Vysvetlenie a delenie doplnkov v Power BI
  • Práca s dátami
  • Práca s dátovým modelom
  • Práca s reportami
 • Inštalácia Power BI

Import a úprava dát

 • Import dát
  • Hromadný import dát (súbory .xlsx, .csv, .txt)
  • Úprava údajov
  • Zoznam dotazov a ich základná úprava prostredníctvom Editora dotazov
 • Prepojenie heterogénnych dát prostredníctvom dátového modelu
  • Pridanie údajov do dátového modelu
  • Tvorba dátového modelu
  • Prepojenie tabuliek v dátovom modeli

Výpočty v Power BI

 • Úvod do jazyk DAX
  • Syntax jazyka
  • Základné DAX funkcie (SUM, AVERAGE, COUNT, MAX, MIN)
 • Praktická ukážka výpočtov prostredníctvom výpočtového stĺpca a miery, vysvetlenie si rozdielov

Vizualizácie údajov v prostredí Power BI prostredníctvom zostáv

 • Generovanie reportu v podobe
  • kontingenčnej tabuľky
  • grafu
  • mapy
 • Kľúčový ukazovateľ výkonu (KPI)
  • Vizuálne hodnotenie dosahovaných cieľov voči aktuálnym hodnotám
  • Úprava a odstránenie kľúčových ukazovateľov výkonu

Zdieľanie a export údajov z Power BI do Excelu, .CSV, medzi používateľmi

Lektori

špecialista v oblasti IT