MS Excel - Pokročilejšie techniky práce v tabuľkovom procesore

MS Excel - Pokročilejšie techniky práce v tabuľkovom procesore

Ciele

V prostredí tabuľkového procesora MS Excel naučiť účastníkov používať zložitejšie nástroje na vytváranie a úpravu tabuľky, ako aj rôzne nástroje, ktoré šetria čas pri inak zdĺhavých pracovných postupoch. Predpokladom účasti sú vedomosti na úrovni základného kurzu MS Excel.

Účastníci

Všetci zamestnanci, ktorí potrebujú vo svojej práci používať náročnejšie techniky práce s tabuľkami.

Obsah seminára

 • automatické vypĺňanie
 • vytváranie vlastných zoznamov
 • automatické dokončovanie textu
 • doplnenie položky výberom zo zoznamu
 • automatické formátovanie bunky
 • automatické dopĺňanie vzorca
 • overovanie vstupných údajov
 • podmienené formátovanie
 • ochrana proti zápisu
 • vyhľadávanie buniek s určitými údajmi
 • vyhodnocovanie vzorca
 • okno sledovania

Lektori

špecialista v oblasti IT

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719