MS Excel - Pokročilejšie techniky práce v tabuľkovom procesore

 • Cena kurzu
  114€
 • Najbližší termín
  12. 11. 2021
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

MS Excel - Pokročilejšie techniky práce v tabuľkovom procesore

Ciele

V prostredí tabuľkového procesora MS Excel naučiť účastníkov používať zložitejšie nástroje na vytváranie a úpravu tabuľky, ako aj rôzne nástroje, ktoré šetria čas pri inak zdĺhavých pracovných postupoch. Predpokladom účasti sú vedomosti na úrovni základného kurzu MS Excel.

Účastníci

Všetci zamestnanci, ktorí potrebujú vo svojej práci používať náročnejšie techniky práce s tabuľkami.

Obsah seminára

 • automatické vypĺňanie
 • vytváranie vlastných zoznamov
 • automatické dokončovanie textu
 • doplnenie položky výberom zo zoznamu
 • automatické formátovanie bunky
 • automatické dopĺňanie vzorca
 • overovanie vstupných údajov
 • podmienené formátovanie
 • ochrana proti zápisu
 • vyhľadávanie buniek s určitými údajmi
 • vyhodnocovanie vzorca
 • okno sledovania

Lektori

Mgr. Ján Žitniak – špecialista v oblasti IT

Dĺžka trvania

1 deň (6 vyučovacích hodín)

Aktuálne termíny

12. 11. 2021 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie:                  9.00 h – 14.30 h

Literatúra

Technická realizácia:

Kurz bude prebiehať on-line cez platformy MS Teams, Zoom alebo Skype, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, Zoom alebo Skype, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Cena

95 € bez DPH
114 € s DPH

Variabilný symbol

2273


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.