MS Excel - Pokročilé funkcie a metódy

 • Cena kurzu
  132€
 • Najbližší termín
  08. 12. 2022
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

MS Excel - Pokročilé funkcie a metódy

Ciele

Naučiť účastníkov používať niektoré pokročilejšie databázové a vyhľadávacie funkcie, predstaviť možnosti získania dát z externých zdrojov. Účastníci sa tiež naučia používať pri výpočtoch a analýzach scenáre a pomenované oblasti buniek.

Účastníci

Kurz je určený všetkým zamestnancom, ktorí potrebujú získavať dáta z iných zdrojov a následne ich spracovať využitím výpočtových funkcií a pokročilých nástrojov v programe MS Excel. Predpokladom účasti sú základné znalosti práce v rámci prostredia MS Excel.

Obsah seminára

 • Podmienené výpočty
  • funkcia IF
  • ďalšie logické funkcie
  • funkcia CHOOSE
  • funkcie COUNTIF, SUMIF
  • funkcie COUNTIFS, SUMIFS
 • Vyhľadávanie v tabuľkách
  • funkcia VLOOKUP
  • funkcia INDEX
  • funkcia MATCH
  • sprievodca vyhľadávaním
 • Získanie dát z externých databáz
  • základné spôsoby importu externých dát v Exceli
  • import dát z databáz a súborov
 • Kontingenčné tabuľky Excelu
  • využitie kontingenčných tabuliek
  • sprievodca kontingenčnou tabuľkou
  • zlučovanie dát pomocou kontingenčných tabuliek
 • Scenáre na liste
  • scenáre na liste
  • menené bunky
  • nový scenár
 • Pokročilejšie operácie určené na prácu so zošitmi
  • platný názov
  • pomenovanie oblasti buniek na liste pomocou poľa názvov
  • príkaz pre prácu s názvami
  • názvy absolútne
  • názvy relatívne
  • názvy vzorcov a konštánt
  • zápis názvu do vzorca

Lektori

Mgr. Ján Žitniak – špecialista v oblasti IT

Dĺžka trvania

1 deň (8 vyučovacích hodín)

Aktuálne termíny

08. 12. 2022 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie:                  9.00 h – 16.00 h

Literatúra

Technická realizácia:

Kurz bude prebiehať on-line cez platformy MS Teams, Zoom alebo Skype, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, Zoom alebo Skype, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Cena

110 € bez DPH
132 € s DPH

Variabilný symbol

2467


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.