MS Excel - Kontingenčné tabuľky

MS Excel - Kontingenčné tabuľky

Ciele

V prostredí tabuľkového procesora MS Excel naučiť účastníkov vytvárať kontingenčné tabuľky, efektívne s nimi pracovať a pomocou týchto tabuliek efektívne analyzovať dáta v programe Excel.

Účastníci

Kurz je určený všetkým používateľom, ktorí si potrebujú prehĺbiť a rozšíriť svoje znalosti práce v tabuľkovom editore MS Excel, zamerané na prácu s kontingenčnými tabuľkami. Predpokladom účasti sú vedomosti na úrovni základného kurzu MS Excel.

Obsah seminára

 • vytvorenie kontingenčnej tabuľky zo zoznamu a databázy
 • načítanie externých dát do kontingenčnej tabuľky
 • násobné oblasti zlúčenia – jednostránkové pole
 • násobné oblasti zlúčenia – vytvorenie vlastného stránkového poľa
 • špeciálne nastavenia kontingenčnej tabuľky
 • dodatočná úprava polí kontingenčnej tabuľky
 • dodatočná zmena obsahu a formátu
 • nastavenie výpočtového poľa
 • nastavenie výpočtovej položky
 • nastavenie stránkového poľa
 • tvorba kontingenčného grafu

Lektori

špecialista v oblasti IT

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719