MS Excel - Dátová a grafická analýza dát

 • Cena kurzu
  132€
 • Najbližší termín
  15. 12. 2022
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

MS Excel - Dátová a grafická analýza dát

Ciele

Naučiť účastníkov používať nástroje programu MS Excel určené na dátovú a grafickú analýzu dát, ako napr. kontingenčné tabuľky a grafy, nové možnosti zoraďovania, filtrovania a formátovania údajov, rôzne databázové funkcie dostupné z prostredia MS Excel.

Účastníci

Kurz je určený všetkým zamestnancom, ktorí potrebujú analyzovať väčšie množstvo dát (zoznamy, databázy...) v programe MS Excel a graficky a dátovo prezentovať výsledky.

Obsah seminára

 • práca s tabuľkou ako s databázou
 • nové možnosti zoraďovania
 • filtrovanie (automaticky, podľa hodnoty aj formátu)
 • vyhľadávanie
 • podmienený formát
 • databázové funkcie
 • Vlookup, IF – rozhodovacia funkcia, vnáranie funkcií, kontrola duplicity
 • medzisúčty
 • kontingenčné tabuľky
 • kontingenčné grafy

Lektori

Mgr. Ján Žitniak – špecialista v oblasti IT

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

15. 12. 2022 (Pozvánka)

Harmonogram

vyučovanie:                         9.00 h – 16.00 h

Literatúra

Technická realizácia:

Seminár bude prebiehať on-line cez platformy MS Teams, Zoom alebo Skype, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, Zoom alebo Skype, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Cena

110 € bez DPH
132 € s DPH

Variabilný symbol

2471


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.