MS Excel 365 – Novinky v najaktuálnejšej verzii

 • Cena kurzu
  140.4€
 • Najbližší termín
  18. 04. 2023
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

MS Excel 365 – Novinky v najaktuálnejšej verzii

Ciele

Cieľom kurzu je účastníkom kurzu poukázať na novinky zavedené vo verzii Microsoft Excel 365, ktoré zefektívňujú prácu s kancelárskym balíkom Microsoft Office 365. Kurz je zameraný na rozdiely v programe oproti predchádzajúcim verziám.

Účastníci

Prechodové školenie Microsoft Excel 365 je určené pre všetky cieľové skupiny, ktoré chcú využívať novú verziu Microsoft Excel 365 pri svojej práci efektívne.

Obsah seminára

 • Čo je nové v Microsoft Excel 365
  • nový formát
  • kompatibilita formátov
  • zdieľanie zošita
 • Zdieľanie dokumentu odkazom
 • Zaslanie zošita ako prílohy
  • aktivita a história úpravy zošita
  • rýchla analýza
  • dynamické dopĺňanie údajov
  • vkladanie jednoduchého vzorca
  • poradie výpočtu
 • Vybrané funkcie v Excel 365
  • moderné matematické, štatistické, logické, vyhľadávacie a ďalšie funkcie v Excel 365
 • Vybrané grafy v Excel 365
  • mapové grafy
  • viacvrstvové prstencové grafy
  • stromové mapy
  • histogram
  • Paretov graf
  • krabicový graf
  • vodopádový graf
  • lievikový graf
 • Vytvorenie prognózy
 • Analýza dát prostredníctvom Power Pivot
 • Import dát v Excel 365 (Power Query)
  • pomocník

Lektori

Mgr. Ján Žitniak – špecialista v oblasti IT

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

18. 04. 2023 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie:         9.00 h – 16.00 h

Literatúra

Technická realizácia: 

Seminár bude prebiehať on-line cez Microsoft Teams, ktorý umožňuje vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, je možné použiť MS Teams cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom. Podmienkou je mať v PC nainštalovaný Microsoft Office.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Cena

117 € bez DPH
140.4 € s DPH

Variabilný symbol

2526


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.