MS Excel 365 – Novinky v najaktuálnejšej verzii

MS Excel 365 – Novinky v najaktuálnejšej verzii

Ciele

Cieľom kurzu je účastníkom kurzu poukázať na novinky zavedené vo verzii Microsoft Excel 365, ktoré zefektívňujú prácu s kancelárskym balíkom Microsoft Office 365. Kurz je zameraný na rozdiely v programe oproti predchádzajúcim verziám.

Účastníci

Prechodové školenie Microsoft Excel 365 je určené pre všetky cieľové skupiny, ktoré chcú využívať novú verziu Microsoft Excel 365 pri svojej práci efektívne.

Obsah seminára

 • Čo je nové v Microsoft Excel 365
  • nový formát
  • kompatibilita formátov
  • zdieľanie zošita
 • Zdieľanie dokumentu odkazom
 • Zaslanie zošita ako prílohy
  • aktivita a história úpravy zošita
  • rýchla analýza
  • dynamické dopĺňanie údajov
  • vkladanie jednoduchého vzorca
  • poradie výpočtu
 • Vybrané funkcie v Excel 365
  • moderné matematické, štatistické, logické, vyhľadávacie a ďalšie funkcie v Excel 365
 • Vybrané grafy v Excel 365
  • mapové grafy
  • viacvrstvové prstencové grafy
  • stromové mapy
  • histogram
  • Paretov graf
  • krabicový graf
  • vodopádový graf
  • lievikový graf
 • Vytvorenie prognózy
 • Analýza dát prostredníctvom Power Pivot
 • Import dát v Excel 365 (Power Query)
  • pomocník

Lektori

špecialista v oblasti IT