Financie pre nefinančných manažérov

 • Cena kurzu
  454.8€
 • Najbližší termín
  14. 10. 2020
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Financie pre nefinančných manažérov

Ciele

Seminár sprístupňuje ekonomické ukazovatele, vzťahy medzi nimi a predpoklady bezproblémového fungovania podniku. Pochopenie týchto súvislostí uľahčí spoluprácu oddelení na jednotlivých projektoch a dosahovanie stanovených cieľov.

Účastníci

Seminár je vhodný pre pracovníkov výrobného, ​​obchodného a marketingového oddelenia a tiež pre účtovné oddelenia.

Obsah seminára

 • Základné ekonomické kategórie
 • Ako čítať finančné výkazy?
 • Zdroje financovania
 • Finančná analýza a základné finančné ukazovatele
 • Meranie efektívnosti investícií
 • Formy externého financovania (cudzie zdroje)
 • Kritériá poskytovateľov finančných prostriedkov (Kedy banka požičia?)
 • Finančné riziká
 • Klasifikácia nákladov a spôsoby rozdelenia réžia
 • Základy finančného plánovania
 • Controlling, reporting, benchmarking

Lektori

Mgr. Ing. Václav Novotný, odborník na danú problematiku z českej konzultačnej spoločnosti Advanced Risk Management, s.r.o.. Od roku 1999 je konateľom a riaditeľom tejto spoločnosti. Špecializuje sa na posudzovanie kvality procesov a postupov, na posudzovanie kvalitatívnych požiadaviek na modely merania a riadenia rizík a pod.. Vyštudoval Matematicko-fyzikálnu fakultu Karlovej univerzity a Fakultu financií a účtovníctva na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

14. 10. 2020 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

09:00 - 16:00 hod.

Cena

379 € bez DPH
454.8 € s DPH

Variabilný symbol

2104

Miesto konania

BratislavaPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.