Financie pre nefinančných manažérov

Financie pre nefinančných manažérov

Ciele

Seminár sprístupňuje ekonomické ukazovatele, vzťahy medzi nimi a predpoklady bezproblémového fungovania podniku. Pochopenie týchto súvislostí uľahčí spoluprácu oddelení na jednotlivých projektoch a dosahovanie stanovených cieľov.

Účastníci

Seminár je vhodný pre pracovníkov výrobného, ​​obchodného a marketingového oddelenia a tiež pre účtovné oddelenia.

Obsah

 • Základné ekonomické kategórie
 • Ako čítať finančné výkazy?
 • Zdroje financovania
 • Finančná analýza a základné finančné ukazovatele
 • Meranie efektívnosti investícií
 • Formy externého financovania (cudzie zdroje)
 • Kritériá poskytovateľov finančných prostriedkov (Kedy banka požičia?)
 • Finančné riziká
 • Klasifikácia nákladov a spôsoby rozdelenia réžia
 • Základy finančného plánovania
 • Controlling, reporting, benchmarking

Lektori

Termín

1 deň

Miesto

Bratislava