Daňové systémy v krajinách EÚ so zameraním na zrážkovú daň v SR a krajinách EÚ

Daňové systémy v krajinách EÚ so zameraním na zrážkovú daň v SR a krajinách EÚ

Ciele

Ukázať špecifiká  daňových systémov v krajinách EÚ, formálnu stránku certifikátov potrebných pre oslobodenie zo zrážkovej dane, zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a ich aplikáciu.

Účastníci

Zamestnanci, ktorí si chcú zvýšiť svoju odbornosť v oblasti daní, doplniť vedomosti o aktuálne témy v danej oblasti, najmä daniari  z bankového a finančného  prostredia, vedúci pracovníci v oblasti obchodu, podnikateľskej sféry, zamestnanci prichádzajúci do kontaktu s domácimi a zahraničnými partnermi.

Obsah

 • Pojmy daňový rezident a daňový nerezident
 • Príjmy,ktoré  sú predmetom zdanenia u daňového rezidenta/nerezidenta v SR
 • Príjmy zdaňované zrážkovou daňou podľa domácej legislatívy
 • Uplatnenie zmluv o zamedzení dvojitého zdanenia
  • základy medzinárodného daňového práva
  • prednosť zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia pre domácou legislatívou
  • praktické uplatňovanie zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia
  • výklad základných pojmov
  • certifikát o daňovej rezidencii
 • Proces pri zrazení a odvedení zrážkovej dane v SR
 • Ručenie za daň
 • Povinnosti platiteľa príjmu
 • Ako postupovať  pri uplatnení dane zrazenej v zahraničí a odpočítať si túto daň
  • ako preddavok na daň v SR
 • Odlišnosti pri uplatnení zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia a zrážkovej dane v iných členských krajinách EÚ oproti SR

Lektori

lektorka z praxe s bohatými skúsenosťami

Termín

1 deň