Efektívne riadenie projektov

Efektívne riadenie projektov

Ciele

Vysvetliť podstatu a prínosy projektového riadenia, detailne analyzovať úlohu a význam projektového manažéra, precvičiť použitie adekvátnych metód pri príprave a riadení projektu, na základe ich použitia a efektívneho riadenia tímu naučiť účastníkov zvládnuť riadenie projektu od jeho naplánovania až po vyhodnotenie. 

Účastníci

Manažéri na strednom a vyššom stupni riadenia bánk a iných finančných inštitúcií, projektoví manažéri a členovia projektových tímov. 

Obsah seminára

 • Ako definovať projekt a jeho ciele
  • projekt, projektové riadenie
  • kľúčové parametre projektu
  • čo môžeme riadiť v projektoch, príklady z praxe
 • Plánovanie v projekte
  • plán, popis procesov, väzba na kritický reťazec
  • možné obmedzenia v projekte, nástroje efektívneho plánovania
  • spracovanie projektového plánu na základe vlastnej praxe
 • Riadenie projektového tímu
  • parametre úspešného tímu, štruktúra tímu, úlohy členov tímu
  • delegovanie a zodpovednosť v tíme, chyby pri riadení tímu
  • projektové riadenie v rámci Six Sigma
 • Projektový kontroling
  • pukazovatele pre monitorovanie priebehu projektu, korekcia odchýliek
  • plán a skutočnosť, náklady a zdroje, zmeny v projektoch, projektové audity
 • MS Projekt
  • zadávanie údajov, riadenie v reálnom čase, interpretácia výsledkov

Seminár má interaktívny charakter, jeho súčasťou je riešenie analogických cvičení, individuálna práca, prezentácia výsledkov a riadená skupinová diskusia. 

Lektori

Konzultantka IPA Slovakia, koordinátorka viacerých EÚ projektov, spolupracovníčka s univerzitami v ČR, Nemecku a Rakúsku 

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751