Riadenie aktív a pasív (ALM)

 • Cena kurzu
  465.6€
 • Najbližší termín
  07. 12. 2022
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Riadenie aktív a pasív (ALM)

Ciele

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so širokou problematikou ALM a na praktických príkladoch ukázať možnosti riadenia aktív a pasív. 

Účastníci

Seminár je určený najmä risk manažérom, pracovníkom finančného oddelenia, oddelenia ALM a interným audítorom.

Obsah seminára

 • štatistické minimum
 • ekonomické minimum
 • prehľad finančných rizík
 • všeobecný rámec riadenia rizika
 • metódy stanovenia fair value
 • identifikácia, meranie a riadenie trhových rizík (s výnimkou úrokového)
 • identifikácia, meranie a riadenie úrokového rizika
 • identifikácia, meranie a riadenie kreditného rizika
 • meranie a riadenie rizika likvidity
 • agregácia rizika a moderné prístupy k alokácii kapitálu a jeho riadenie
 • proces riadenia ALM
 • organizačné usporiadanie a reporting

Lektori

Mgr. Ing. Václav Novotný - odborník na danú problematiku z českej konzultačnej spoločnosti Advanced Risk Management, s.r.o. Od roku 1999 je konateľom a riaditeľom tejto spoločnosti. Špecializuje sa na posudzovanie kvality procesov a postupov, na posudzovanie kvalitatívnych požiadaviek na modely merania a riadenia rizík a pod. Vyštudoval Matematicko-fyzikálnu fakultu Karlovej univerzity a Fakultu financií a účtovníctva na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

07. 12. 2022 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie:                                      9.00 h – 16:00 h

Literatúra

Technická realizácia:

Seminár bude prebiehať on-line cez platformy Microsoft Teams, Zoom alebo Skype, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, Zoom alebo Skype, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Cena

388 € bez DPH
465.6 € s DPH

Variabilný symbol

2464


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.