• Cena kurzu
  288€
 • Najbližší termín
  28. 09. 2020
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

ONLINE MIFID II workshop

Ciele

EU regulácia o trhoch s finančnými nástrojmi MiFID II je veľmi rozsiahly súbor opatrení a povinností. Hlavné dôvody zavedenia MiFID II sú zvýšenie ochrany investorov na finančných trhoch, zabezpečenie transparentnosti obchodovania, sprísnenie pravidiel a zjednotenie trhu investičných služieb v Európe.

MiFID II workshop poskytuje detailné know-how, potrebné pre finančné inštitúcie v tejto oblasti.

Účastníci

Celodenný workshop je vhodný najmä pre pracovníkov útvarov treasury, compliance, auditu, middle-office, back-office, retail bankingu, privátneho bankovníctva  a manažérov a zamestnancov investičných spoločností.

Obsah seminára

 • Úvod do regulácie MiFID - história a vývoj, od MiFID I k MiFID II, MiFID a MiFIR
 • Definícia investičných spoločností, investičných služieb, vedľajších investičných služieb a investičných nástrojov
 • Transakčný reporting: forma, pravidlá pre 65 polí
 • Transparentnosť nákladov
 • Transparentnosť po realizácii obchodov
 • Investičné stimuly
 • Vhodnosť a primeranosť produktov, investičný dotazník, investičné poradenstvo
 • Najlepšia prax pri realizácii obchodov
 • Systematický internalizátor: Systematické obchodovanie mimo organizovaných trhov
 • Správa investičných produktov
 • „Balíkové“ produkty PRIIP a kľúčové informačné dokumenty KID
 • Záznam relevantnej komunikácie a archivácia obchodnej komunikácie
 • Odmeňovanie pracovníkov investičných spoločností
 • Kompetentnosť a know-how
 • Rovnaké používanie obchodných časov (synchronizácia)
 • Povinnosti pri obchodovaní na finančných trhoch
 • Dodržiavanie pravidiel a konflikty záujmov
 • Organizačné požiadavky na investičné spoločnosti
 • Dopad MiFID II na treasury/corporate treasury, privátne bankovníctvo a ďalšie segmenty banky

Lektori

Ing. Martin Macko, zakladajúci partner a výkonný riaditeľ spoločnosti Bearning s.r.o. s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti riadenia banky, treasury a finančných trhov, riadenia aktív a pasív, bankovej regulácie, privátneho bankovníctva, Corporate Sales.

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

28. 09. 2020 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

09:00 - 16:00 hod.

Technická realizácia:

Workshop bude prebiehať na platforme zoom.us, technicky bude on-line workshop zabezpečovať lektor Martin Macko (Bearning, s.r.o.)  

Aby ste sa mohli zúčastniť, dovoľujeme si Vás požiadať o nasledovné splnenie technických podmienok:

 1. Nainštalujte si aplikáciu zoom.us - https://zoom.us/support/download Používanie aplikácie je pre vás bezplatné, postačí prístup „basic“.
 2. Alebo si nainštalujte plugin do vášho webového prehliadača (odporúčame Google Chrome) – linky sú tu:  https://zoom.us/download#client_4meeting
 3. Presvedčte sa, či je na vašom zariadení funkčný mikrofón a či správne funguje v aplikácii zoom.us. Je potrebné povoliť vo vašom zariadení používanie mikrofónu aplikáciám. Vhodné je, aby ste mali k dispozícii aj kameru (nie je podmienkou účasti), taktiež je potrebné povoliť vo vašom zariadení jej používanie.
 4. Môžete si pozrieť návody a podrobnosti o používaní zoom.us tu:  https://support.zoom.us/hc/en-us

 

Pre začiatkom workshopu Vám pošleme mailom:

 1. PDF prezentácie (alebo link na stiahnutie),
 2. pozvánku na zoom meeting,
 3. na prihlásenie budete potrebovať zadať heslo (password) uvedené v pozvánke.

Cena

240 € bez DPH
288 € s DPH

Variabilný symbol

2093

Miesto konania

ONLINE seminárPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.