ONLINE MIFID II workshop

Ciele

EU regulácia o trhoch s finančnými nástrojmi MiFID II je veľmi rozsiahly súbor opatrení a povinností. Hlavné dôvody zavedenia MiFID II sú zvýšenie ochrany investorov na finančných trhoch, zabezpečenie transparentnosti obchodovania, sprísnenie pravidiel a zjednotenie trhu investičných služieb v Európe.

MiFID II workshop poskytuje detailné know-how, potrebné pre finančné inštitúcie v tejto oblasti.

Účastníci

Celodenný workshop je vhodný najmä pre pracovníkov útvarov treasury, compliance, auditu, middle-office, back-office, retail bankingu, privátneho bankovníctva  a manažérov a zamestnancov investičných spoločností.

Obsah seminára

 • Úvod do regulácie MiFID - história a vývoj, od MiFID I k MiFID II, MiFID a MiFIR
 • Definícia investičných spoločností, investičných služieb, vedľajších investičných služieb a investičných nástrojov
 • Transakčný reporting: forma, pravidlá pre 65 polí
 • Transparentnosť nákladov
 • Transparentnosť po realizácii obchodov
 • Investičné stimuly
 • Vhodnosť a primeranosť produktov, investičný dotazník, investičné poradenstvo
 • Najlepšia prax pri realizácii obchodov
 • Systematický internalizátor: Systematické obchodovanie mimo organizovaných trhov
 • Správa investičných produktov
 • „Balíkové“ produkty PRIIP a kľúčové informačné dokumenty KID
 • Záznam relevantnej komunikácie a archivácia obchodnej komunikácie
 • Odmeňovanie pracovníkov investičných spoločností
 • Kompetentnosť a know-how
 • Rovnaké používanie obchodných časov (synchronizácia)
 • Povinnosti pri obchodovaní na finančných trhoch
 • Dodržiavanie pravidiel a konflikty záujmov
 • Organizačné požiadavky na investičné spoločnosti
 • Dopad MiFID II na treasury/corporate treasury, privátne bankovníctvo a ďalšie segmenty banky

Lektori

- špecialista v uvedenej oblasti

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719