Náklady a výnosy v banke

 • Cena kurzu
  264€
 • Najbližší termín
  21. 11. 2019
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Náklady a výnosy v banke

Kde sa nachádzajú v banke náklady a výnosy

Ciele

Oboznámiť účastníkov so základným biznisovým fungovaním banky, kde a ako banka zarába svoje výnosy a zároveň, kde a z čoho má banka svoje náklady a začo všetko musí platiť.

Účastníci

Zamestnanci bánk, ktorí by radi pochopili kde a z čoho má banka výnosy a náklady a o aké výnosy a náklady ide. Seminár je vhodný pre absolventov a pre zamestnancov útvarov na juniorských pozíciách.

Obsah seminára

 • z čoho má banka svoje výnosy a aké sú
 • prečo a kde má banka náklady
 • ako nastaviť výnosy a náklady
 • dajú sa výnosy zvýšiť a náklady znížiť?
 • profit a profitabilita banky
 • načo potrebuje banka mať zisk a čo s ním
 • zhrnutie

Lektori

Ing. Vladimír Vanko - odborník v oblasti controllingu a finančného plánovania

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

21. 11. 2019 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

prezentácia:                     8.45 h – 9.00 h
otvorenie seminára:        9.00 h
vyučovanie:                      9.00 h – 16.00 h

Cena

220 € bez DPH
264 € s DPH

Variabilný symbol

1949


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.