ERM alebo riadenie rizík na celopodnikovej úrovni

ERM alebo riadenie rizík na celopodnikovej úrovni

Ciele

Cieľom seminára je priblížiť problematiku nastavenia jednotlivých procesov v systéme riadenia rizík. Počas seminára budú preberané možné prístupy k identifikácii a meraniu rizík, postupy pre vytvorenie katalógu rizík a jeho praktické využitie. Ďalej sa budeme zaoberať tým, ako katalóg rizík využiť pri priebežnom riadení spoločnosti a ako nastaviť interný reporting. 

Účastníci

Seminár je určený zamestnancom firiem z oblasti služieb.

Obsah seminára

  1. Enterprise Risk Management
  2. Identifikácia rizík a tvorba katalógu rizík
  3. Spôsoby merania rizík
  4. Princípy riadenia rizík
  5. Business Continuity Management
  6. Špecifiká riadenia projektov a ich rizík

Lektori

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043