GDPR vs. BANKOVÉ TAJOMSTVO

GDPR vs. BANKOVÉ TAJOMSTVO

Ciele

Oboznámenie účastníkov s problematikou GDPR vs. bankového tajomstva.

Získate odpovede na otázky:

Z čoho vychádza GDPR?

Z čoho vychádza bankové tajomstvo?

Aký ma zmysel porovnávať tieto východiská?

Čo sú to osobné údaje?

Aký je vzťah GDPR a Zákona o bankách?

A tiež na mnohé ďalšie . . .

Účastníci

Všetci záujemcovia o problematiku GDPR a bankového tajomstva pracujúci v bankách a poisťovniach, prípadne ďalších finančných inštitúciách.

Obsah seminára

  • Úvod do ochrany osobných údajov a ochrany súkromia.
  • Porovnanie východísk s ochranou bankového tajomstva.     
  • Vysvetlenie základných terminologických problémov, definícií a pôsobnosti legislatívy v oboch oblastiach.
  • Ochrana klientov a bankové tajomstvo podľa Zákona o bankách.
  • Konflikty medzi GDPR a bankovým tajomstvom – čo má prednosť?
  • Záverečná diskusia. 

Lektori

advokát

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751