GDPR vs. BANKOVÉ TAJOMSTVO

 • Cena kurzu
  216€
 • Najbližší termín
  16. 10. 2019
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

GDPR vs. BANKOVÉ TAJOMSTVO

Ciele

Oboznámenie účastníkov s problematikou GDPR vs. bankového tajomstva.

Získate odpovede na otázky:

Z čoho vychádza GDPR?

Z čoho vychádza bankové tajomstvo?

Aký ma zmysel porovnávať tieto východiská?

Čo sú to osobné údaje?

Aký je vzťah GDPR a Zákona o bankách?

A tiež na mnohé ďalšie . . .

Účastníci

Všetci záujemcovia o problematiku GDPR a bankového tajomstva pracujúci v bankách a poisťovniach, prípadne ďalších finančných inštitúciách.

Obsah seminára

 • Úvod do ochrany osobných údajov a ochrany súkromia.
 • Porovnanie východísk s ochranou bankového tajomstva.     
 • Vysvetlenie základných terminologických problémov, definícií a pôsobnosti legislatívy v oboch oblastiach.
 • Ochrana klientov a bankové tajomstvo podľa Zákona o bankách.
 • Konflikty medzi GDPR a bankovým tajomstvom – čo má prednosť?
 • Záverečná diskusia. 

Lektori

Jakub Berthoty, LL.M - advokát v spoločnosti Dagital Legal, s.r.o.

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

16. 10. 2019 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

registrácia: 8.45-9.00 hod.

seminár: 9.00 -15.00 hod.

Cena

180 € bez DPH
216 € s DPH

Variabilný symbol

1892

Miesto konania

BratislavaPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.