Čo prináša ePrivacy?

Ciele

Cieľom podujatia je oboznámiť účastníkov s nariadením ePrivacy.

Účastníci

Všetci záujemcovia o problematiku GDPR a súvisiacich smerníc, najmä Nariadenia o ochrane súkromia a elektronických komunikácií, v skratke ePrivacy.

Obsah seminára

  • Aktuálna ePrivacy smernica
  • Implementácia ePrivacy na Slovensku
  • Aký je vzťah medzi ePrivacy a GDPR?
  • Návrhy ePrivacy nariadenia
  • Praktická časť a debata

Lektori

Jakub Berthoty, LL.M

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751