• Cena kurzu
  127.2€
 • Najbližší termín
  01. 12. 2016
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Spotrebiteľský úver

Ciele

Vysvetliť prístup Národnej banky Slovenska k spotrebiteľským úverom.

Účastníci

Seminár je vhodný pre právnikov poskytovateľov spotrebiteľských úverov a osoby zodpovedné za tvorbu a distribúciu spotrebiteľských úverov.

Obsah seminára

 • Ÿ  definícia spotrebiteľského úveru, vysvetlenie pojmov, aplikácia zákona na jednotlivé typy spotrebiteľských úverov
 • Ÿ  predzmluvné informácie vrátane preukazovania ich poskytnutia
 • Ÿ  skúmanie bonity, odborná starostlivosť
 • Ÿ  písomná zmluva (náležitosti zmluvy, inkorporácia zmluvných dokumentov)
 • Ÿ  následky neuvedenia náležitostí zmluvy
 • Ÿ  odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere
 • Ÿ  splatenie spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a predčasné zosplatnenie úveru
 • Ÿ  RPMN

Lektori

zamestnanci Odboru ochrany finančných spotrebiteľov NBS

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

01. 12. 2016 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043
 

Cena

106 € bez DPH
127.2 € s DPH

Variabilný symbol

1328


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.