• Cena kurzu
  348€
 • Najbližší termín
  01. - 02. 12. 2021
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Finančná matematika

Ciele

Oboznámiť účastníkov so základmi teórie úročenia, problematikou sporenia, dôchodkov a splácania úverov. 

Účastníci

Zamestnanci bánk zaoberajúci sa problematikou úročenia vkladov, úverov, sporenia a dôchodkov.
Predpokladajú sa vedomosti z matematiky na úrovni strednej školy a ovládanie práce s tabuľkovým procesorom MS EXCEL.

Obsah seminára

 • Teória úročenia
  • jednoduché úročenie
  • zložené úročenie
  • spojité úročenie
  • predlehotné a polehotné úročenie
  • metodika výpočtu úroku
 • Problematika sporenia
  • predlehotné a polehotné sporenie
 • Problematika dôchodkov
  • dôchodok bezprostredný
  • dôchodok odložený
  • dôchodok večný
 • Problematika splácania úverov

Lektori

Ing. Boris Šturc, CSc. – skúsený odborník v oblasti finančnej matematiky

Dĺžka trvania

2 dni (od 9:00 do 16:00 hod.) 

Aktuálne termíny

01. - 02. 12. 2021 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

prezentácia:                   1. 12. 2021      8.45 h – 9.00 h
otvorenie seminára:      1. 12. 2021      9.00 h
vyučovanie denne:                                  9.00 h – 16.00 h

Cena

290 € bez DPH
348 € s DPH

Variabilný symbol

2280

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Drieňová 31 (budova Doprastavu), Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.