USD – najfalšovanejšia mena sveta, ochranné prvky a falzifikáty

USD – najfalšovanejšia mena sveta, ochranné prvky a falzifikáty

Ciele

Poskytnúť účastníkom podrobné informácie o USD s dôrazom na ochranné prvky použité na bankovkách oboznámiť ich s existujúcimi falzifikátmi tak, aby vedeli rozoznať pravosť platidiel. 

Účastníci

Seminár je určený pokladníkom, pracovníkom zmenární, podnikateľom, pracovníkom štátnej správy a všetkým, ktorí majú záujem poznať ochranné prvky i najčastejšie falzifikáty amerických bankoviek 

Obsah seminára

 • Dolárové bankovky
  • informácie o vzniku bankoviek, história platidiel USA do roku 1928
  • popis a vyobrazenia lícnej a rubovej strany jednotlivých bankoviek, Federálny rezervný systém, náležitosti USD od roku 1928
  • dizajn a druhy USD 1928 až 1995
  • dizajn USD od série 1996 tzv. veľké portréty
  • dizajn USD od série 2004 tzv. farebné dolárové bankovky
  • technické parametre bankoviek a vývoj ochranných prvkov USD
  • ochranné prvky aplikované na jednotlivých druhoch dizajnu a nominálnych hodnotách
 • Falzifikáty dolárových bankoviek
  • ochranné prvky ceninového papiera, spôsoby ich napodobňovania a ukážky spracované z existujúcich najdokonalejších falzifikátov
  • technológia tlače pravých bankoviek v porovnaní s tlačovými postupmi používanými falšovateľmi
  • dominantné ochranné prvky dolárových bankoviek s poukázaním na spôsoby ich napodobnenia na najnebezpečnejších falzifikátoch
  • postupy pri manipulácii s bankovkami pri overovaní ich pravosti, možnosti využitia verifikačnej techniky
  • ukážky z falzifikátov USD zadržaných na území Slovenska od roku 1993
  • ukážky z falzifikátov zadržaných v iných štátoch sveta
  • rozpoznávanie falzifikátov USD, charakteristiky falzifikátov starších sérií stupňov nebezpečnosti 5, 4, 3 a 2 – praktická časť - práca s falzifikátmi USD z albumu falzifikátov Národnej banky Slovenska
  • rozpoznávanie falzifikátov USD, charakteristiky falzifikátov sérií od roku 1996 stupňov nebezpečnosti 5, 4, 3 a 2 – praktická časť - práca s falzifikátmi USD z albumu falzifikátov Národnej banky Slovenska
  • veľmi nebezpečné falzifikáty 50 a 100 USD tzv. ”superdoláre”, ukážky detailov podľa metodiky NBS a United States Secret Service – detaily, praktická časť - práca s falzifikátmi USD z albumu falzifikátov Národnej banky Slovenska

Lektori

odborník na rozpoznávanie pravosti cenín a ich falzifikátov 

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719