Trade Finance

Využitie importného a exportného akreditívu v praxi, aktuálne novinky

Ciele

Komplexne zoznámiť účastníkov s problematikou dokumentárneho akreditívu pri dovoze a vývoze s dôrazom na prax. Obsah je určený predovšetkým  zamestnancom oddelení trade finance bank (back office) a podpory predaja (front office).

Účastníci

Špecifický seminár určený zamestnancom v oblasti otvorenej ekonomiky zahraničného obchodu.

Obsah seminára

 • Aktuálne podmienky v praxi, podmienky akreditívov
  Dokumentárny akreditív – cyklus, záväzky bánk
  Problematika zmeny akreditívov
 • Importný akreditív
  Príkaz na vystavenie dokumentárneho akreditívu
  Podmienky akreditívu z pohľadu dovozcu – časté chyby v praxi
 • Exportný akreditív
  Avizovanie, potvrdenie akreditívov
  Podmienky akreditívov z pohľadu vývozcu
  Časté chyby v praxi
  Preskúmanie dokumentov
 • Problematika preskúmania dopravných dokumentov
  Podpisovanie konosamentov
  Naloďovacie doložky
  Problémy multimodálnych dopravných dokumentov
  Nové názory bankovej komisie ICC
 • Problematika preskúmania poistných dokumentov
  Problematické podmienky akreditívov v praxi
  Preskúmanie poistných dokumentov podľa UCP 600 a ISBP 681
  Najčastejšie chyby v praxi a ako im predchádzať
 • Riadená diskusia, príklady

Interaktívny seminár je prakticky orientovaný, jednotlivé témy dopĺňa riadená diskusia a analýza  konkrétnych situácií

Lektori

Bc. Pavel Andrle, špecialista s bohatými zahraničnými skúsenosťami, lektor IFC v rámci Global Trade Finance Program, tajomník bankovej komisie pri ICC ČR. Člen bankovej komisie ICC pôsobiaci ako tvorca medzinárodných pravidiel pre akreditívy, inkasá  a standby

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751