SEPA - ako po 1. 2. 2014 firma zvládne SEPA

SEPA - ako po 1. 2. 2014 firma zvládne SEPA

Ciele

Oboznámiť účastníkov s prostredím SEPA a jeho produktmi, prípadne vývoj do roku 2014 - Nariadenie EK 260/2012 v rámci SR a EÚ, spolu s praktickými ukážkami jednotlivých typov produktov a s prihliadnutím na Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a  s ním súvisiacimi opatreniami NBS a Nariadenie EK a EP.

Účastníci

Zamestnanci bánk,  retailovej a firemnej obchodnej siete, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti a zručnosti o SEPA a SEPA produktoch, ako SEPA prevody a SEPA inkasá. Seminár je vhodný aj pre odborných pracovníkov z iných útvarov so záujmom rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti.

Zamestnanci firiem ktorí vykonávajú styk s bankou a spracúvajú platby.

Obsah seminára

 • vysvetlenie  čo je SEPA a jej použitie v SR a EÚ, vývoj do roku 2014
 • praktické ukážky SEPA produktov a komunikácia v prostredí SEPA
  • XML komunikácia
  • použitie IBAN BIC v SEPA
  • SEPA kreditné transfery
  • SEPA inkasá
  • CID a náležitosti na vybavenie
  • Mandát a jeho náležitosti - vzor Mandátu
  • povinnosti Creditora
  • spracovanie inkás a SCT k 31. 1. 2014
  • spracovanie inkás po 1. 2. 2014
  • XML výpisy
  • vzory formulárov SEPA prevod

Lektori

skúsený odborník v oblasti platobného styku

Garant

Ing. Mario Goliaš
 02/5787 3541