Rozpoznávanie pravosti peňazí a identifikácia ich falzifikátov

Rozpoznávanie pravosti peňazí a identifikácia ich falzifikátov

Ciele

Naučiť účastníkov overiť pravosť každej bankovky z mien kurzového lístku Národnej banky Slovenska 

Účastníci

Seminár je určený pre zamestnancov bánk a finančných inštitúcií, ktorí budú pracovať s hotovosťou. 

Obsah seminára

 • Všetky meny kurzového lístku (mimo USD)
  • úvod, všeobecné informácie o výrobe bankoviek a mincí, pozmeňovanie peňazí, technické falzifikáty mincí, Shapirov rez atd.
  • technické pomôcky na overovanie pravosti platidiel
  • legislatíva - postup pri podozrení z predloženia falzifikátu
  • informačné systémy o platidlách a falzifikátoch
  • stupne nebezpečnosti falzifikátov, štatistika falzifikátov, postup pri podozrení z predloženia falzifikátu
  • základy rozpoznávania pravých bankoviek: ochranné prvky ceninového papiera a ceninovej tlače, nové ochranné prvky, spôsoby odhalenia falzifikátov.
  • ochranné prvky EUR
  • charakteristiky falzifikátov EUR
  • ochranné prvky CZK,CHF, GBP, PLN, HUF a ďalších mien z kurzového lístku NBS
  • charakteristiky falzifikátov týchto mien
 • USD
  • história platidiel USA do roku 1928
  • Federálny rezervný systém, náležitosti USD od roku 1928
  • druhy USD 1928 až 1995
  • dizajn sérií veľkých portrétov od roku 1996
  • farebné USD od série 2004
  • vývoj ochranných prvkov USD v členení podľa bodov 9 až 13
  • rozpoznávanie falzifikátov USD, charakteristiky falzifikátov starších sérií stupňov nebezpečnosti 5, 4, 3 a
  • rozpoznávanie falzifikátov USD, charakteristiky falzifikátov sérií od roku 1996 stupňov nebezpečnosti 5, 4, 3 a
  • veľmi nebezpečné falzifikáty 50 a 100 USD tzv. ”superdoláre”, ukážky detailov podľa metodiky NBS a United States Secret Service – detaily

Lektori

skúsený odborník na rozpoznávanie pravosti cenín a ich falzifikátov 

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719