Platobné karty II - Dopady legislatívnych zmien PSD2 a RTS

 • Cena kurzu
  224.4€
 • Najbližší termín
  14. 10. 2020
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Platobné karty II - Dopady legislatívnych zmien PSD2 a RTS

Ciele

Poskytnúť informácie o dopadoch regulácie výmenných poplatkov a zmien legislatívy na základe PSD2 na kartový biznis. Detailne vysvetliť Nariadenie pre výmenné poplatky a použitie silnej klientskej autentifikácie držiteľa pri platbe kartou. Vysvetliť úlohu a pôsobenie nových poskytovateľov služieb a ukázať smerovanie používania platobných kariet v budúcnosti.

Účastníci

Seminár je určený pre pracovníkov bánk a poskytovateľov služieb, ktorí pracujú v oblasti vývoja alebo prevádzky kartových produktov alebo akceptácie platobných kariet. U účastníkov školenia sa predpokladá, že už majú základné vedomosti o fungovaní platobných kariet.

Obsah seminára

 1. Platobná karta – platobný nástroj, kartové produkty
 2. Kartová schéma - trojstranná, štvorstranná platobná schéma
 3. Vydávanie & prijímanie kariet
 4. Výmenné poplatky – výber hotovosti & platba kartou
 5. Nariadenie 2015/751 (MIF) – dopady na vydávanie a prijímanie kariet
 6. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/389 (RTS) - výnimky z SCA pre karty
 7. Dopad PSD2 na riešenie reklamácií s PK
 8. PSD2 a noví poskytovatelia služieb
 9. Je budúcnosť kariet ohrozená, ako sa zmení použitie kariet v budúcnosti?

Lektori

Ing. Iveta Behúňová, skúsená odborníčka v oblasti platobných systémov a kartových produktov

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

14. 10. 2020 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

prezentácia:                     8.45 h – 9.00 h
otvorenie seminára:        9.00 h
vyučovanie:                      9.00 h – 16.00 h

Cena

187 € bez DPH
224.4 € s DPH

Variabilný symbol

2096


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.