PSD2 PISP a AISP funkcionality, RTS bezpečnostné štandardy a Risk Assessment

PSD2 PISP a AISP funkcionality, RTS bezpečnostné štandardy a Risk Assessment

Ciele

Oboznámiť účastníkov s nariadením PSD2 a možnosťami funkčnosti prístupu na bankový účet. Analýza AISP (Account Information Service Provider) a PISP (Payment Initialisation Service Provider) funkciami a možnosťami.

RTS štandardy definovane EBA (European Banking Association) a ich implementácia v SR.

API SK štandard a jeho možnosti.

Účastníci

Zamestnanci bánk a IT spoločností, prevádzkovatelia platobných systémov a účastníci platobného styku. Biznis analytici a pracovníci s pracovnou náplňou zameranou na API prístupy do bankových systémov.

Obsah seminára

  • PSD2 – oblasti dopadu a súvisiace dokumenty
  • základné pojmy a kto je kto v PSD2
  • samotná direktíva
  • technické štandardy RTS
  • národné úpravy
  • normalizačný proces v EÚ
  • časová os jednotlivých termínov
  • odporúčané výstupy projektu v jednotlivých bankách
  • čo ešte PSD2 otvára a ako to využiť pre zvýšenie komfortu pre klientov

Lektori

certifikovaný konzultant v danej oblasti s  praktickými skúsenosťami s implementáciou v bankovom sektore, v privátnej sfére a v štátnych inštitúciách

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719