Osobné doklady a cestovné šeky – ochranné prvky

Osobné doklady a cestovné šeky – ochranné prvky

Ciele

Poskytnúť účastníkom podrobné informácie o osobných dokladoch, cestovných šekoch s dôrazom na použité ochranné prvky a oboznámiť ich s existujúcimi falzifikátmi. 

Účastníci

Seminár je určený pre pracovníkov bankových i nebankových inštitúcií, ktorí pri svojej práci prichádzajú do styku s osobnými dokladmi občanov SR, resp. cudzincov, ako aj s cestovnými šekmi (AMEX, THOMAS COOK, VISA atď.) a potrebujú si overiť ich pravosť. 

Obsah seminára

 • Osobné doklady:
  • prehľad osobných dokladov SR (občianske preukazy a pasy)
  • legislatíva
  • ochranné prvky ceninového papiera
  • ochranné prvky ceninovej tlače
  • špeciálne ochranné prvky
  • ukážky ochranných prvkov osobných dokladov iných krajín EÚ
  • falzifikáty osobných dokladov
 • Cestovné šeky:
  • história cestovných šekov
  • systém predaja a akceptácie cestovných šekov
  • ochranné prvky cestovných šekov AMEX, THOMAS COOK, VISA
  • falzifikáty cestovných šekov

Lektori

odborník na rozpoznávanie pravosti cenín a ich falzifikátov 

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719