Európska regulácia a súvisiace pravidlá v oblasti platobného styku - PSD2

 • Cena kurzu
  315.6€
 • Najbližší termín
  30. 10. 2019
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Európska regulácia a súvisiace pravidlá v oblasti platobného styku - PSD2

Ciele

Oboznámiť účastníkov so základnou legislatívou v oblasti platobných služieb v rámci EÚ a EHP (PSD2) a súvisiacou reguláciou a pravidlami.

Účastníci

Zamestnanci bánk, najmä z útvarov platobného styku a spracovania kartových transakcií a compliance (legislatíva), ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti a zručnosti pri aplikácii novej regulácie v EÚ a s tým súvisiacimi predpismi. Seminár je vhodný aj pre odborných pracovníkov z iných útvarov so záujmom rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti.

Obsah seminára

 • Implementácia PSD2 v rámci spoločenstva a v SR
  • Smernica (EU) 2015/2366 o platobných službách na vnútornom trhu (PSD2) – základné fakty
  • Hlavné zmeny oproti PSD1
  • Nové služby a noví poskytovatelia platobných služieb
  • Aktuálny stav 14 mesiacov po účinnosti smernice
  • Súvisiaca regulácia
   • delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/389 z 27.11.2017 – RTS
   • pravidlá k reportovaniu závažných incidentov
   • pravidlá reportovaniu podvodov

Lektori

Ing. Julian Tencer - skúsený odborník v oblasti platobného styku

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

30. 10. 2019 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

prezentácia:                     8.45 h – 9.00 h
otvorenie seminára:        9.00 h
vyučovanie:                      9.00 h – 16.00 h

Cena

263 € bez DPH
315.6 € s DPH

Variabilný symbol

1936


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.