Euro - ochranné prvky, overovanie pravosti eurobankoviek a euromincí

 • Cena kurzu
  172.8€
 • Najbližší termín
  16. 04. 2019
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Euro - ochranné prvky, overovanie pravosti eurobankoviek a euromincí

Ciele

Poskytnúť účastníkom podrobné informácie o eurobankovkách a eurominciach a ich ochranných prvkoch s dôrazom na ich efektívne a rýchle overenie. Ďalším cieľom je predstavenie novej série eurobankoviek Európa, jej nových ochranných prvkov a hlavných rozdielov medzi novou a starou sériou eurobankoviek.

Účastníci

Seminár je určený pokladníkom, pracovníkom zmenární, zamestnancom v sektore služieb pracujúcim na dennej báze s peňažnou hotovosťou, podnikateľom, pracovníkom štátnej správy a všetkým, ktorí chcú vedieť, ako efektívne overiť pravosť peňazí, majú záujem poznať ochranné prvky a chcú sa dozvedieť ďalšie informácie a zaujímavosti týkajúce sa eurobankoviek a euromincí.

Obsah seminára

 • Overovanie pravosti eurobankoviek
  • informácie o vzniku eurobankoviek
  • popis a vyobrazenia lícnej a rubovej strany jednotlivých eurobankoviek
  • technické parametre eurobankoviek, dizajn eurobankoviek
  • tlač eurobankoviek
  • základné ochranné prvky aplikované na jednotlivých nominálnych hodnotách
  • séria Európa a nové ochranné prvky, rozdiely medzi sériou Európa a starou sériou ES1
  • spôsob efektívneho overenia prostredníctvom metodiky overenia „hmatom“, „pohľadom“ a „naklonením“
  • ďalšie ochranné prvky, ktoré je možné overiť prostredníctvom špeciálnych zariadení na overovanie pravosti eurobankoviek (mikropísmo, UV, IR)
  • základná štatistika zadržaných falzifikátov eurobankoviek v SR a v EÚ
  • základné informácie o typoch zadržaných falzifikátov a spôsobe napodobňovania ochranných prvkov
 • Overovanie pravosti euromincí
  • informácie o vzniku euromincí
  • popis, vyobrazenia, technické parametre jednotlivých nominálnych hodnôt
  • technológia výroby mincí
  • ochranné prvky euromincí
  • spôsob overovania pravosti euromincí
  • detaily umožňujúce rozpoznanie pravosti mincí
  • základné informácie o typoch zadržaných falzifikátov euromincí a spôsobe napodobňovania jednotlivých ochranných prvkov
 • Podozrivé a poškodené eurobankovky a euromince
  • opatrenia ECB, NBS a platná legislatíva
  • typy poškodených eurobankoviek a eurominci
  • postup pri vybavení podozrivej eurobankovky a euromince
  • postup pre vybavení poškodenej eurobankovky a euromince

Lektori

Ing. Dušan Rojek, expert prípravy a ochrany platidiel, Národná banka Slovenska

Dĺžka trvania

0,5 dňa

Aktuálne termíny

16. 04. 2019 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

prezentácia:                     8.45 h – 9.00 h
otvorenie seminára:        9.00 h
vyučovanie:                      9.00 h – 13.00 h

Cena

144 € bez DPH
172.8 € s DPH

Variabilný symbol

2049


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.