• Cena kurzu
  330€
 • Najbližší termín
  28. 06. 2022
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

SWIFT

Aplikačné programové vybavenie pre realizáciu zahraničného platobného styku, ako aj iných transakcií v bankovníctve

Ciele

Oboznámiť účastníkov s normami a aplikáciami pre komunikáciu medzi bankami, ako SWIFT, SIPS, TARGET2 a pod. Zároveň získať znalosti ohľadom bezpečnosti systémov SWIFT.

Účastníci

Seminár je vhodný pre všetkých zamestnancov bánk a finančných inštitúcií, ktorí potrebujú mať základné informácie zo sféry systémov a služieb SWIFT, zabezpečenia bezpečnosti komunikácie, správy systémov, certifikátov a používateľov. Je vhodný aj pre pracovníkov, ktorí tieto systémy síce nevyužívajú, ale pracujú v bankovníctve a využívajú bankové systémy.

Seminár je vhodný aj vzhľadom na výrazne vysoké ceny školení SWIFT, ktoré sa usporadúvajú zväčša v Bruseli, resp. iných európskych metropolách.

Obsah seminára

 • napojenie sa na SWIFT
 • bankový identifikačný kód, pridelenie, štruktúra
 • systémy SWIFT - SWIFTNet a použitie jednotlivých systémov
 • služby, ktoré môže využívať finančná inštitúcia v rámci pripájania sa do rôznych štruktúr (európske platobne systémy, ...)
 • formáty používané v rámci finančných transakcií medzi jednotlivými účastníkmi:
  • formát FIN – správy typu MT 0...9
  • formát ISO20022 – XML správy pain..., pacs..., camt...
 • Security zabezpečenie pre komunikáciu so SWIFT sieťou
 • PKI a systém certifikátov
 • RMA - autorizácie medzi účastníkmi komunikácie so systémom SWIFT
 • Aplikácia O2M - správa certifikátov, rolí, routing SNL

Lektori

Ing. Miroslav Koller, skúsený odborník v oblasti platobného styku a SWIFT

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

28. 06. 2022 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

prezentácia:                     8.45 h – 9.00 h
otvorenie seminára:        9.00 h
vyučovanie:                      9.00 h – 16.00 h

Cena

275 € bez DPH
330 € s DPH

Variabilný symbol

2386


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.