SEPA - Single European Payment Area

SEPA - Single European Payment Area

Ciele

Poskytnúť účastníkom seminára základné informácie o cieľoch projektu SEPA, ako aj o platobných nástrojoch, ktoré SEPA pokrýva. 

Účastníci

Zamestnanci bánk, poisťovní, správcovských spoločností a iných finančných inštitúcií, ktorí pre efektívny výkon svojej práce potrebujú aktuálne informácie o tejto problematike. 

Obsah seminára

  • zameranie a ciele projektu SEPA
  • SEPA Credit Transfer
  • SEPA Direct Debit
  • SEPA rámec pre platobné karty

Lektori

expert na problematiku SEPA 

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719