SEPA - Príprava firiem a bánk na SEPA end-date

SEPA - Príprava firiem a bánk na SEPA end-date

Ciele

Oboznámiť účastníkov s prostredím SEPA a jeho produktmi, prípadne vývoj do roku 2014 - nariadenie EK 260/2012 v rámci SR a EÚ, spolu s praktickými ukážkami jednotlivých typov produktov a s prihliadnutím na Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a  s ním súvisiacimi opatreniami NBS a nariadenie EK a EP.

Účastníci

Zamestnanci bánk, najmä z útvarov platobného styku a retailovej siete, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti a zručnosti o SEPA a SEPA produktoch, ako SEPA prevody a SEPA inkasá. Seminár je vhodný aj pre odborných pracovníkov z iných útvarov so záujmom rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti. 

Obsah seminára

 • vysvetlenie čo je SEPA a jej použitie v SR a EÚ, vývoj do roku 2014
 • praktické ukážky SEPA produktov a komunikácia v prostredí SEPA
  • XML Komunikácia
  • Použitie IBAN BIC v SEPA
  • SEPA kreditné transfery
  • SEPA inkasá
  • Použitie jednotlivých PACS pre transakcie SCT a SDD
  • Použitie PACS na REJECT a RETURN pri SCT a SDD
  • Použitie PACS pre REFUND pri SDD
  • vybavovanie reklamácií
  • XML výpisy
  • vzory formulárov

Lektori

skúsení odborníci v oblasti platobného styku 

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719