Platobné karty II - Dopady legislatívnych zmien PSD2 a RTS

Platobné karty II - Dopady legislatívnych zmien PSD2 a RTS

Ciele

Poskytnúť informácie o dopadoch regulácie výmenných poplatkov a zmien legislatívy na základe PSD2 na kartový biznis. Detailne vysvetliť Nariadenie pre výmenné poplatky a použitie silnej klientskej autentifikácie držiteľa pri platbe kartou. Vysvetliť úlohu a pôsobenie nových poskytovateľov služieb a ukázať smerovanie používania platobných kariet v budúcnosti.

Účastníci

Seminár je určený pre pracovníkov bánk a poskytovateľov služieb, ktorí pracujú v oblasti vývoja alebo prevádzky kartových produktov alebo akceptácie platobných kariet. U účastníkov školenia sa predpokladá, že už majú základné vedomosti o fungovaní platobných kariet.

Obsah seminára

  1. Platobná karta – platobný nástroj, kartové produkty
  2. Kartová schéma - trojstranná, štvorstranná platobná schéma
  3. Vydávanie & prijímanie kariet
  4. Výmenné poplatky – výber hotovosti & platba kartou
  5. Nariadenie 2015/751 (MIF) – dopady na vydávanie a prijímanie kariet
  6. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/389 (RTS) - výnimky z SCA pre karty
  7. Dopad PSD2 na riešenie reklamácií s PK
  8. PSD2 a noví poskytovatelia služieb
  9. Je budúcnosť kariet ohrozená, ako sa zmení použitie kariet v budúcnosti?

Lektori

skúsený odborník v oblasti platobných systémov a kartových produktov