Kryptomeny a ich miesto v legislatíve

 • Cena kurzu
  189.6€
 • Najbližší termín
  28. 10. 2020
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Kryptomeny a ich miesto v legislatíve

Ciele

Oboznámenie účastníkov s pojmom kryptomena, jeho právnou klasifikáciou a zaradením do bankového legislatívneho rámca. Daňové a bezpečnostné riziká kryptomien. Aktuálna svetová judikatúra a pohľad regulátorov. Technológia blockchain, charakteristika nadväznosť na kryptomeny.

Účastníci

Zamestnanci bánk, platobných inštitúcií, inštitúcií elektronických peňazí, príp. iných finančných inštitúcií, najmä z útvarov platobného styku, back-office, compliance, pracovníci daňovej správy, daňoví poradcovia, finanční právnici, ako aj odborní pracovníci z iných útvarov so záujmom rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti.

Obsah seminára

 • ekonomická a vecná definícia kryptomien, pojem a špecifiká
 • právna klasifikácia podľa existujúcej svetovej judikatúry
 • daňové aspekty kryptomien (DPH a daň z príjmu)
 • technológia blockchain
 • bezpečnostné aspekty a otázka boja proti praniu špinavých peňazí

Lektori

JUDr. Ing. Peter Slávik, PhD.

 • advokát / špecialista na platobné služby a bankové právo

Dĺžka trvania

0,5 dňa

Aktuálne termíny

28. 10. 2020 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

prezentácia:                     8.45 h – 9.00 h
otvorenie seminára:        9.00 h
vyučovanie:                      9.00 h – 13.00 h

Cena

158 € bez DPH
189.6 € s DPH

Variabilný symbol

2249


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.