Spoločenská zodpovednosť firiem (CSR)

Spoločenská zodpovednosť firiem (CSR)

Ciele

Oboznámiť účastníkov seminára s konceptom CSR ako dôležitým faktorom pre úspech a udržateľnosť biznisu.  Predstaviť im novú slovenskú legislatívu v oblasti reportovania CSR. Zorientovať ich v možnostiach reportovania a poskytnúť im konkrétne skúsenosti a praktické rady z reportovania CSR.

Účastníci

Manažéri a zamestnanci bánk, poisťovní, finančných inštitúcií, obchodných spoločností, majitelia firiem, zamestnanci na úseku marketingu, ľudských zdrojov, obstarávania, IT, projektoví manažéri, produktoví manažéri, procesní manažéri, zamestnanci zodpovední za reporting.

Obsah seminára

Čas Program
22.11.2017
 9:00 - 10:30

 

 • Privítanie a predstavenie.
 • Prečo je CSR a udržateľnosť témou dňa?
 • Ako to začalo a aký je vývoj? História CSR.
 • Čo  znamená podnikať udržateľne? Čo to vlastne je?
 • Ako vníma CSR verejnosť?
 • Čo nám môže CSR priniesť? Môžeme si dovoliť podnikať NEudržateľne? RoI CSR.

 

10:30 - 10:45   Prestávka
10:45 - 11:55
 • Partneri nielen v živote.
   Koncept partnerov-stakeholders vo  firemnom CSR.
 • Chceme si udržať a získať nových zákazníkov.
 • Potrebujeme spokojných zamestnancov a pritiahnúť talenty.
 • Chránime životné prostredie a vážime si svojich dodávateľov.
 • Sme dobrými susedmi a robíme biznis transparentne.

 

12:00 - 12:45
 • Obed

12:45 - 15:00

 

 • Ako si počína finančný sektor?
 • Inšpirujme sa - príklady CSR vo finančnom sektore

23.11.2017

9.00  - 10:30

 

 

 

 • EU požiadavky na reportovanie CSR
 • Legislatívne požiadavky o nefinančnom reportovaní na Slovensku
 • Reportovacie rámce CSR. Ktorý je pre nás najvhodnejší?
  • Koncepcia reportovania podľa GRI – najrozšírenejšieho reportovacieho rámca.
  • Špecifiká finančného sektora.
10:30 - 10:45 Prestávka

10:45 – 12:00

Workshop

 • Implementácia zodpovedného podnikania - čo všetko je potrebné.
 • Reportovať môžeme iba to čo robíme.
 • Zavedenie procesu CSR.
 • Praktické rady a tipy.
13:00 – 15:00
 • Konkrétne skúsenosti z reportovania prvej slovenskej banky.
   Hosť: p. Martina Slezáková, VÚB
 • Otázky a odpovede.
 • Dotazník a záver.

Lektori

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043