Identifikácia teroristickej bunky: efektívne transakčné monitorovanie a analýza bankových údajov

  • Cena kurzu
    210€
  • Najbližší termín
    18. 09. 2018
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

Identifikácia teroristickej bunky: efektívne transakčné monitorovanie a analýza bankových údajov

 (Podujatie v Anglickom jazyku)

Ciele

Cieľom workshopu je hodnotenie finančných údajov pre potreby vyšetrovania prostredníctvom skutočných prípadových štúdií.

Účastníci

Workshop je určený zamestnancom v oblasti odhaľovania finančných podvodov, vyšetrovania podvodov, ako aj pre kontrolórov, interných auditorov, vyšetrovateľov CFT, AML a compliance špecialistov, a tiež ďalších záujemcov, pre ktorých môžebyť daná problematika prínosná v profesijnom zameraní.   

Obsah seminára

Bližší obsah sa nachádza v pozvánke vo formáte .pdf, ktorú si môžete stiahnúť.

Lektori

Grahame White

Aktuálne termíny

18. 09. 2018 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

prezentácia:        8.45 h – 9.00 h

vyučovanie:        9.00 h – 16.00 h

Cena

175 € bez DPH
210 € s DPH

Variabilný symbol

1718

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Drieňová 31 (budova Doprastavu), Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.