Zlyhávanie ľudského faktora a ako zamedzovať únikom informácií

 • Cena kurzu
  150€
 • Najbližší termín
  06. 06. 2019
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Zlyhávanie ľudského faktora a ako zamedzovať únikom informácií

Ciele

Poskytnúť informácie týkajúce sa bezpečnostných rizík, ktoré hrozia pri zlyhávaní ľudského faktora. Informovať o najčastejších spôsoboch a technikách získavania informácií a obrane voči takýmto praktikám.

Účastníci

Seminár je vhodný pre ľudí, ktorí zodpovedajú za bezpečnosť informácií vo finančných inštitúciách a firmách, pre bezpečnostných zamestnancov, ľudí, ktorí majú na starosť personálnu bezpečnosť, ako aj pre personalistov bánk a firiem. Ako aj pre všetkých, ktorí si chcú rozšíriť znalosti v tejto oblasti.

Obsah seminára

 • Všeobecný úvod
  • najväčšou slabinou všetkých systémov je ľudský faktor
  • bezpečnosť nie je výrobok ale proces
  • každá firma má svojich nepriateľov aj keď si slušne hovoria konkurencia
 • Najčastejšie používané techniky a metódy získavania informácií
 • Indície, že sa niekto snaží o získavanie informácií nad povolený rámec
 • Spôsoby a nástroje ochrany bezpečnosti
  • „mäkké“ opatrenia a nástroje bezpečnosti
  • „tvrdé“ opatrenia a nástroje bezpečnosti
 • Individuálne konzultácie /odpovede na otázky

Lektori

Peter Adamecký, skúsený odborník v oblasti bezpečnosti informácií

Dĺžka trvania

0,5 dňa

Aktuálne termíny

06. 06. 2019 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

prezentácia:                     8.45 h – 9.00 h
otvorenie seminára:        9.00 h
vyučovanie:                      9.00 h – 13.30 h

Cena

125 € bez DPH
150 € s DPH

Variabilný symbol

1876


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.