Vedenie vyšetrovania podvodov

Vedenie vyšetrovania podvodov

Ciele

Cieľom 1–dňového kurzu je oboznámiť účastníkov zo základmi v oblasti profilovania páchateľov, rizikových klientov, prípravy vyšetrovania, vedenia vyšetrovania a dokumentovania vyšetrovania. I. časť podujatia sa venuje všeobecne teórií a odbornej stránke vyšetrovania podvodov, odprezentované informácie je možné využiť v akomkoľvek sektore. II. časť podujatia sa venuje konkrétnym prípadovým štúdiám v oblasti externých a interných podvodov v poisťovníctve.

Účastníci

Podujatie je vhodné pre vyšetrovateľov podvodov, compliance špecialistov, AML špecialistov, compliance právnikov, interných audítorov, kontrolórov poistných udalostí, forenzných špecialistov,  poistných expertov a ďalších, ktorých uvedená problematika zaujíma alebo súvisí s výkonom ich pracovnej pozície v bankovníctve, poisťovníctve, finančníctve, telekomunikačných a iných službách.  

Obsah seminára

1.Úvod - predstavenie

2.Podvod, analytika a databázy, podnety a zúčastnené strany

•Podvod (definícia, delenie, základné znaky, prieskumy).

•Analytika, vedenie a tvorba vlastných databáz a ich využívanie – vyťažovanie.

•Podnety a zúčastnené strany (vyšetrovateľ, páchateľ).

3.Vyšetrovanie

•Vyhodnotenie podnetu a plán vyšetrovania.

•Investigatívne interview – výsluch (príprava, vedenie a metódy výsluchu).

•Dokumentovanie výsluchu.

•Neverbálna komunikácia.

 

4.Prípadové štúdie

•Externý poistný podvod.

•Interný podvod.

•Organizovaná skupina.

•Tímová práca účastníkov kurzu na skutočnom prípade.

 

5.Vyhodnotenie kurzu

Účastníci získajú „Osvedčenie“ o absolvovaní na základe aktívnej účasti na podujatí.

Lektori

odborníci z praxe

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 02/5787 3532