Kriminalita vo finančných službách

 • Cena kurzu
  111.6€
 • Najbližší termín
  04. 03. 2020
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Kriminalita vo finančných službách

Ciele

Naučiť účastníkov ako:

 • predchádzať kriminalite vo finančných službách
 • rozpoznať rôzne spôsoby kriminality v bankovníctve a finančných službách
 • poznať možné protiopatrenia a zákonné možnosti boja proti kriminalite
 • postupovať pri detekcii trestného činu a spolupracovať s Policajným zborom a orgánmi činnými v trestnom konaní

Účastníci

Manažéri a zamestnanci bánk a finančných inštitúcií pôsobiaci v oblasti interných a externých podvodov, najmä úverových, poistných a leasingových podvodov, bezpečnosti, interného auditu, aj pracovníci ktorí prichádzajú do styku s klientom, odporúčajú a schvaľujú obchody a pre výkon svojej práce si potrebujú rozšíriť poznatky z danej oblasti. 

Obsah seminára

 • druhy kriminality a trestných činov vo finančných službách
 • najčastejšie sa vyskytujúce druhy trestných činov
 • aktuálne trendy kriminality vo finančných službách
 • indikátory nasvedčujúce tomu, že bol, bude spáchaný trestný čin
 • spôsoby rozpoznania trestných činov a nezákonnej činnosti vo finančných službách
 • prevencia proti kriminalite vo finančných službách
 • ako postupovať pri zistení trestného činu?
 • spolupráca poškodenej inštitúcie a PZ
 • prípadové štúdie závažnej ekonomickej trestnej činnosti vychádzajúce zo skutočných prípadov, kde poškodeným je banka, finančná inštitúcia

Lektori

Dĺžka trvania

1/2 dňa

Aktuálne termíny

04. 03. 2020 (Pozvánka)

Cena

93 € bez DPH
111.6 € s DPH

Variabilný symbol

1998


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.