Forenzný audit - nástroj na detekciu podvodov

Forenzný audit - nástroj na detekciu podvodov

Ciele

Poskytnúť praktické skúsenosti z vedenia forenzných auditov v nefinančných spoločnostiach a aplikovať tieto skúsenosti a znalosti na prostredie finančných inštitúcií. Popísať základné charakteristiky podvodov, predstaviť nástroje a postupy na detekciu a prevenciu podvodov a uviesť odporúčania k efektívnemu vedeniu vyšetrovania podvodov.

Účastníci

Interní audítori vo finančných inštitúciách, špecialisti na riadenie operačných a kreditných rizík, vedúci pracovníci zodpovední za prevenciu podvodov a compliance. 

Obsah seminára

 • koncepcia a postupy forenzného auditu
 • konkrétne príklady podvodov
  • interný podvod vo finančnej inštitúcii
  • klientske podvody
 • forenzné techniky a nástroje
  • vyhľadanie neštandardností vo finančných výkazoch klientov (subjektov)
  • vyšetrovanie pozadia subjektov
  • vyhľadávanie prepojení medzi subjektmi
  • dátová analýza a vyhľadávanie neštandardných transakcií v portfóliu
  • preverenie dokumentácie
  • vedenie rozhovorov
 • zdroje dát a informácií
  • druhy dostupných elektronických údajov
  • charakteristika požadovanej dokumentácie
  • výber vzorky na testovanie
  • spracovanie a analýza dát
 • vybrané podvodné schémy
 • príznaky výskytu podvodov
 • oblasti využitia forenzného auditu vo finančnej inštitúcii
 • postupy po identifikácii podvodu
 • odporúčania pre efektívne odhaľovanie podvodov
 • nástroje na prevenciu podvodov
 • štatistiky podvodného konania

Lektori

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751