Detekcia, vyšetrovanie a prevencia falšovanie finančných výkazov z pohľadu forenzného a finančného audítora a kriminalistu

Detekcia, vyšetrovanie a prevencia falšovanie finančných výkazov z pohľadu forenzného a finančného audítora a kriminalistu

Ciele

Priblížiť problematiku odhaľovania, vyšetrovania a prevencie manipulácie finančných výkazov z troch odlišných pohľadov – forenzného audítora, finančného audítora a kriminalistu. Popísať štandardy na identifikáciu a prevenciu falšovania výkazov, ktoré boli zavedené na základe nedávnych účtovných škandálov. Predstaviť jednotlivé schémy manipulácie účtovných kníh, nástroje a postupy na ich detekciu a poskytnúť tipy na efektívnu prevenciu. V rámci každého bloku prednášky predstaviť vybrané skutočné prípady falšovania finančných výkazov. 

Účastníci

Interní audítori vo finančných inštitúciách, vedúci pracovníci zodpovední za prevenciu podvodov a compliance a ďalší zamestnanci, ktorí si pre výkon svojej práce potrebujú rozšíriť poznatky z danej oblasti. 

Obsah seminára

A. Pohľad finančného audítora

 • definovanie zodpovednosti audítora smerom k detekcii podvodov
  • Expectation gap medzi audítormi a verejnosťou
  • ISA 240
 • povinné procedúry audítora
 • motivácie vedenia firmy podvodne manipulovať účtovné závierky
 • finančný reporting – spôsoby akými sa robia podvody
 • Case study 1 – vybrané skutočné prípady

B. Pohľad forenzného audítora – vyšetrovateľa podvodov

 • etické a právne prostredie na detekciu a prevenciu podvodov – COSO a Sarbanes Oxley
 • rozdelenie a popis schém falšovania finančných výkazov
  • spôsoby ukrývania a manipulácie
  • príznaky výskytu
 • techniky detekcie a vyšetrovania
  • analýza finančných výkazov
  • dátové analýzy
  • porovnávanie
  • ďalšie techniky
 • nástroje prevencie
 • Case study 2– vybrané skutočné prípady

C. Pohľad kriminalistu – vyšetrovateľa podvodov

 • Je falšovanie finančných výkazov trestné?
  • Legislatíva SR a ČR
 • Postupy pri identifikovaní podozrenia z falšovania výkazov
  • nahlasovanie podozrení
  • dôkazy a ako ich získať
  • kde a ako oznámiť podozrenie z podvodu
  • je ťažké preukázať úmysel?
 • daňová kriminalita a skresľovanie údajov o stave hospodárenia a majetku
 • dáta s ktorými polícia pracuje
 • postupy vyšetrovania políciou
 • skúsenosti z vyšetrovania
 • odporúčania pre detekciu falšovania výkazov
 • Case study 3 – vybrané skutočné prípady

Lektori

špecialista z danej problematiky 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043