Školenie pre správcu APS RBUZ v banke – prístup cez server Lotus Notes

Školenie pre správcu APS RBUZ v banke – prístup cez server Lotus Notes

Ciele

Pripraviť účastníkov školenia na vykonávanie funkcie správcu APS RBUZ v banke s prístupom cez server Lotus Notes. 

Účastníci

Zamestnanci bánk poverení funkciou správcu aplikačného programového systému Register bankových úverov a záruk, ktorí ovládajú prostredie MS Windows NT/2000/XP, vrátane inštalácie a administráciu systému Lotus Notes. 

Obsah seminára

  • inštalácia a konfigurácia APS RBUZ na serveroch a klientoch Lotus Notes v banke
  • obsluha APS RBUZ (modul RBUZ_LNK) na úrovni používateľa APS RBUZ v banke
  • pracovné postupy správcu APS RBUZ v banke a používateľa APS RBUZ v banke
  • praktické odskúšanie vybraných činností APS RBUZ podľa potreby účastníka školenia.

Lektori

interní lektori NBS 

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719