Školenie pre správcu APS RBUZ v banke – prístup cez klienta Lotus Notes

Školenie pre správcu APS RBUZ v banke – prístup cez klienta Lotus Notes

Ciele

Pripraviť účastníkov školenia na vykonávanie funkcie správcu APS RBUZ v banke s prístupom cez klienta Lotus Notes. 

Účastníci

Zamestnanci bánk poverení funkciou správcu aplikačného programového systému Register bankových úverov a záruk, ktorí ovládajú prostredie MS Windows NT/2000/XP. 

Obsah seminára

  • Inštalácia a konfigurácia APS RBUZ na klientoch Lotus Notes v banke
  • Obsluha APS RBUZ (modul RBUZ_LNK) na úrovni používateľa APS RBUZ v banke
  • Pracovné postupy správcu APS RBUZ v banke a používateľa APS RBUZ v banke
  • Praktické odskúšanie vybraných činností APS RBUZ podľa potreby účastníka školenia.

Lektori

interní lektori NBS 

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719