Školenie ICM TARGET2

Ciele

Naučiť účastníkov obsluhovať a používať užívateľské rozhranie ICM TARGET2 – informačný a kontrolný modul. Praktické inštruktáže budú realizované formou ukážok používania modulu ICM v U2A režime v testovacom prostredí TARGET2. 

Účastníci

Špecialisti útvarov platobného styku, back office, treasury, správcovia prevádzky SWIFT, ktorí budú monitorovať, riadiť a spracovávať platobné inštrukcie v systéme TARGET2. 

Obsah seminára

  • základy používania ICM
  • vybrané prípadové štúdie použitia modulu ICM v praxi
  • denné spracovanie v systéme TARGET2
    • spracovanie platieb v module PM (Payment Module)
    • riadenie likvidity
  • procedúry pri uzatváraní prevádzkového dňa
  • používanie modulu SF (Standing Facility Module)
  • modul pre riadenie stavových údajov (Static Data Module)

Lektori

špecialisti z odboru platobného styku NBS 

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719