Školenie APS STATUS pre správcov v bankách

Školenie APS STATUS pre správcov v bankách

Ciele

Cieľom je naučiť účastníka z banky/pobočky zahraničnej banky zabezpečovať inštalácie a prevádzkovanie systému APS STATUS v banke. 

Účastníci

Školenie je určené správcom prevádzky APS STATUS v bankách/pobočkách zahraničných bánk, ktoré majú vlastný server, alebo pristupujú na komunikačný server NBS prostredníctvom replikácie. Účastníci musia vedieť pracovať v prostredí systému Lotus Notes. 

Požadované znalosti účastníkov školenia
U správcu systému APS STATUS sa predpokladá minimálne štandardná znalosť prostredia Lotus Notes a jeho administrácie a znalosť systému Windows 2000/Windows XP na administrátorskej úrovni. Odporúčaná je základná znalosť sietí LAN, WAN a replikácie. 

Obsah seminára

 • úvod
 • prevádzkové prostredie APS STATUS
 • základné pokyny pre inštaláciu
 • nastavenia Windows
 • nastavenia MS Excel
 • inštalácia Lotus Notes Servera
 • vytvorenie a nastavenie lokálnej repliky
 • inštalácia Lotus Notes klienta
 • konfigurácia Lotus Notes klienta
 • inštalácia aplikácie APS STATUS vo vykazujúcom subjekte
 • správa systému APS STATUS
 • dodatočné nastavenia

Lektori

špecialisti v oblasti administrácie Lotus Notes 

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719