• Cena kurzu
    260.4€
  • Najbližší termín
    04. 12. 2018
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

TRADE FINANCE

Ciele

Seminár poskytuje pohľad na problematiku dokumentárnych akreditív a bankových  záruk s dôrazom na získanie praktických znalostí. Poslucháči sa zoznámia s aktuálnymi novinkami z oblasti Trade Finance.

Prednášajúci poskytne mnoho príkladov, vzorov a vytvorí priestor pre otázky a diskusiu.

Účastníci

Seminár je určený predovšetkým bankovým špecialistom – klientskych pracovníkov, ktorí ponúkajú bankové služby klientom a pomáhajú im ich správne využiť. Taktiež ostatným pracovníkom bánk v obore Trade Finance, napr. špecialistom Trade Finance, vedúcim pracovníkom, právnikom, bankovým poradcom a všetkým ďalším záujemcom.  

Obsah seminára

09:00 – 10:30     Novinky z bankovej komisie ICC

- poslední názory bankovej komisie z oblasti dokumentárnych  akreditív

- digitalizácia Trade Finance

- revízia eUCP, eURC, URBPO

- elektronická prezentácia dokumentov

- Incoterms 2020

 

10:30 - 10:50      Prestávka káva/čaj

10:50 - 12:00      Dokumentárne akreditívy – praktické príklady

- podmienky akreditívov

- preskúmanie dokumentov

- zaujímavé prípady

 

12:00 - 13:00      Obed

13:00 – 14:30     Záruky na požiadanie podľa URDG 758

- hlavné prvky URDG 758

- podmienky  vstupu v účinnosti podľa URDG 758

- znižovanie čiastky záruky

- ukončenie platnosti

- uplatnenie záruky

- preskúmanie uplatnenia, nezrovnalosti

- alternatívne uplatnenie

- diskusia, príklady

 

14:30 – 14:50    Prestávka káva/čaj

 14:50 - 16:00   Záruky na požiadanie podľa URDG 758                                           

- príklady, diskusia

16:00 Záver seminára

Lektori

Bc. Pavel Andrle, LL.M, tajomník Bankovej komisie ICC ČR, poradca a lektor v oblasti Trade Finance

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

04. 12. 2018 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

prezentácia:  8.45 h. – 9.00 h.

vyučovanie:  9.00 h. – 16.00 h.

Cena

217 € bez DPH
260.4 € s DPH

Variabilný symbol

1717

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Drieňová 31 (budova Doprastavu), Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.