Oceňovanie základných derivátov finančného trhu

 • Cena kurzu
  474€
 • Najbližší termín
  22. - 23. 03. 2023
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Oceňovanie základných derivátov finančného trhu

Ciele

Prakticky naučiť účastníkov oceňovať a preceňovať uvedené základné deriváty finančného trhu.

Účastníci

Zamestnanci bánk a ďalších finančných inštitúcií, ktorí sa v praxi zaoberajú oceňovaním a preceňovaním derivátov finančného trhu, akými sú forwardy, futures, swapy a opcie. Predpokladajú sa vstupné vedomosti z matematiky na úrovni ekonomickej univerzity a ovládanie práce s tabuľkovým procesorom MS EXCEL.

Obsah seminára

 • oceňovanie a preceňovanie:
  • forwardov, futures a swapov (na úrokovú mieru, menu a iné finančné aktíva)
  • opcií (na úrokovú mieru, menu a iné finančné aktíva)

Lektori

Ing. Boris Šturc, CSc. – skúsený odborník v oblasti obchodovania s cennými papiermi

Dĺžka trvania

2 dni

Aktuálne termíny

22. - 23. 03. 2023 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie denne:                       9.00 h – 16.00 h

Literatúra

Technická realizácia:

Seminár bude prebiehať on-line cez platformu MS Teams, ktorá umožňuje vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním podujatia.

Cena

395 € bez DPH
474 € s DPH

Variabilný symbol

2505


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.