ONLINE WORKSHOP Fixed Income

ONLINE WORKSHOP Fixed Income

Dlhopisy, swapy a deriváty trhu s pevnými sadzbami

Ciele

Banky používajú úrokové sadzby na rôzne splatnosti a ich vývoj ovplyvňuje zisky bánk. Správne použitie produktov finančného trhu s variabilnými a fixnými sadzbami umožňuje riadiť úrokové riziká banky. Trh fixných sadzieb má svoje zákonitosti, ktoré musí poznať každý bankár.

Účastníci

Workshop je určený profesionálom so záujmom porozumieť treasury fixed income a finančným trhom, produktovým manažérom a projektovým manažérom pre oblasť treasury, ako aj bankovým odborníkom a expertom z iných súvisiacich oddelení (audit, risk management, back-office, compliance atď.)

Obsah seminára

 • Úvod do trhu úrokových sadzieb  –  krátkodobé & dlhodobé splatnosti, účastníci trhu s pevným výnosom (fixed income)
 • Štruktúra trhu fixed income (dlhopisy,  swapy,  futures, IR opcie), prehľad nástrojov
 • Fixed income matematika: princíp súčasnej hodnoty, výnosovej krivky a zero krivky, modifikovaná durácia, konvexita, diskontné faktory, zero koncept
 • Dlhopisy
  • typy dlhopisov, konvencie, matematika
  • dlhopisy s pevnou sadzbou
 • Úrokové swapy (IRS)
  • swapový trh - konvencie, matematika
  • kupón swap
  • swapové deriváty (forward, amortizovaný, step-up)
  • iné typy swapov (CMS, XCS)
  • využívanie swapov na riadenie úrokových rizík a hedging
 • Ďalšie úrokové deriváty:
  • dlhopisové futures
  • nelineárne produkty na trhu s pevným výnosom  (Cap, Floor, Collar, Payer a Receiver swaptions)
 • Credit-spread vs. úrokové riziko, management dlhodobej úrokovej pozície a portfólio dlhopisov v banke
 • Príklady a prípadové štúdie z praxe, výpočty a vysvetlenia v exceli (SimTrea)
 • Príklady a prípadové štúdie z praxe, výpočty a vysvetlenia v exceli 

Lektori

lektor s dlhoročnými skúsenosťami v danej oblasti

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719