ONLINE WORKSHOP Fixed Income

 • Cena kurzu
  314.4€
 • Najbližší termín
  07. 04. 2020
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

ONLINE WORKSHOP Fixed Income

Dlhopisy, swapy a deriváty trhu s pevnými sadzbami

Ciele

Banky používajú úrokové sadzby na rôzne splatnosti a ich vývoj ovplyvňuje zisky bánk. Správne použitie produktov finančného trhu s variabilnými a fixnými sadzbami umožňuje riadiť úrokové riziká banky. Trh fixných sadzieb má svoje zákonitosti, ktoré musí poznať každý bankár.

Účastníci

Workshop je určený profesionálom so záujmom porozumieť treasury fixed income a finančným trhom, produktovým manažérom a projektovým manažérom pre oblasť treasury, ako aj bankovým odborníkom a expertom z iných súvisiacich oddelení (audit, risk management, back-office, compliance atď.)

Obsah seminára

 • Úvod do trhu úrokových sadzieb  –  krátkodobé & dlhodobé splatnosti, účastníci trhu s pevným výnosom (fixed income)
 • Štruktúra trhu fixed income (dlhopisy,  swapy,  futures, IR opcie), prehľad nástrojov
 • Fixed income matematika: princíp súčasnej hodnoty, výnosovej krivky a zero krivky, modifikovaná durácia, konvexita, diskontné faktory, zero koncept
 • Dlhopisy
  • typy dlhopisov, konvencie, matematika
  • dlhopisy s pevnou sadzbou
 • Úrokové swapy (IRS)
  • swapový trh - konvencie, matematika
  • kupón swap
  • swapové deriváty (forward, amortizovaný, step-up)
  • iné typy swapov (CMS, XCS)
  • využívanie swapov na riadenie úrokových rizík a hedging
 • Ďalšie úrokové deriváty:
  • dlhopisové futures
  • nelineárne produkty na trhu s pevným výnosom  (Cap, Floor, Collar, Payer a Receiver swaptions)
 • Credit-spread vs. úrokové riziko, management dlhodobej úrokovej pozície a portfólio dlhopisov v banke
 • Príklady a prípadové štúdie z praxe, výpočty a vysvetlenia v exceli (SimTrea)
 • Príklady a prípadové štúdie z praxe, výpočty a vysvetlenia v exceli 

Lektori

Martin Macko, partner Bearning, s.r.o.

 • lektor s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti riadenia banky a riadenia aktív a pasív, treasury a finančných trhov, riadenia trhových rizík, bankovej regulácie

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

07. 04. 2020 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie:                      9.00 h – 17.00 h

Literatúra

Technická realizácia:

Seminár bude prebiehať on-line cez Microsoft Teams. Link na pripojenie sa k semináru Vám pošleme mailom. Na pripojenie on-line vám stačí štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom, resp. aj s kamerou (nie je podmienka). Okrem toho je možné sa pripojiť aj cez aplikáciu Microsoft Teams, ktorú si môžete vopred stiahnuť do vášho zariadenia a vyskúšať. Po pripojení bude s vami lektor zdieľať prezentáciu, ktorú dostanete aj vopred mailom vo formáte PDF. Viac o Microsoft Teams online meetingoch sa môžete dozvedieť tu:

ako sa pripojiť: https://support.office.com/en-us/article/join-a-teams-meeting-078e9868-f1aa-4414-8bb9-ee88e9236ee4

ako funguje aplikácia: https://support.office.com/sk-sk/article/video%C5%A1kolenie-aplik%C3%A1cie-microsoft-teams-4f108e54-240b-4351-8084-b1089f0d21d7?wt.mc_id=otc_home

Cena

262 € bez DPH
314.4 € s DPH

Variabilný symbol

2006


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.